Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 14 No. 29, 2012.

  • Datum izdavanja: 10.09.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 10.09.2012.

Sadržaj

Puni tekst

VALUTNI ODBOR – PRIPREMA EKONOMSKOG SLOMA (str. 1-12)

Aleksa Milojević
Izlaganje sa skupa


REALNI DEVIZNI TEČAJ I INTERNO PRILAGOĐAVANJE (PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE) (str. 13-26)

Željko Marić
Prethodno priopćenje


VARANTI I KONVERTIBILNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (str. 27-37)

Sead Omerhodžić
Pregledni rad


ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (str. 38-47)

Nataša Kljajić, Slavica Arsić, Nada Mijajlović
Pregledni rad


VaR PRISTUP EVALUACIJI KREDITNOG RIZIKA BANAKA (KREDITNI VaR MODELI) (str. 48-57)

Emira Kozarević
Pregledni rad


ULOGA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U RAZVOJU TURIZMA DESTINACIJE (str. 58-67)

Elena Rudan
Pregledni rad


KAKO UNAPREDITI EFEKTIVNOST KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA: ISKUSTVO IZ KRIZE (str. 78-87)

Iva Vuksanović, Vukašin Kuč
Pregledni rad


TRANZICIJA U RUSIJI: PROMENE I IZAZOVI (str. 107-121)

Ahmedin Lekpek
Pregledni rad


EKSTERNALIZACIJA KAO MODEL RESTRUKTURIRANJA PODUZEĆA (str. 122-131)

Marko Šarić
Stručni rad


Posjeta: 54.088 *