Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 18.10.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 08.11.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 0-0)


Ostalo


STAGNIRA LI DOISTA SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ? (str. 607-629)

Zoran Šućur
Izvorni znanstveni članak


MEASURING AND EXPLAINING THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL SOCIETY SECTOR (str. 631-650)

Primož PEVCIN
Izvorni znanstveni članak


ŽALJENJA: FENOMENOLOGIJA, KONCEPTUALIZACIJE I ISTRAŽIVANJA (str. 651-670)

Katica LACKOVIĆ-GRGIN
Pregledni rad


ULOGA SVAKODNEVNIH NEGATIVNIH DOGAĐAJA U DEPRESIVNOSTI ADOLESCENATA (str. 671-691)

Ana KURTOVIĆ, Ivanka ŽIVČIĆ BEĆIREVIĆ
Izvorni znanstveni članak


Ličnost i kognitivne sposobnosti kao prediktori akademskog uspjeha studenata sveučilišta (str. 715-732)

Helena SMRTNIK VITULIĆ, Simona PROSEN
Izvorni znanstveni članak


RIZIČNI ČIMBENICI EKSTERNALIZIRANIH PONAŠANJA I ODSTUPAJUĆIH NAVIKA HRANJENJA MEĐU ADOLESCENTIMA (str. 733-752)

Goran LIVAZOVIĆ, Silvija RUČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak


"OVO SU NAŠA ČETIRI ZIDA": SLOGANI ZAGREBAČKIH POVORKI PONOSA KAO TAKTIKA PRISVAJANJA PROSTORA (str. 771-791)

Mislava BERTOŠA, Sandra ANTULOV
Izvorni znanstveni članak


Thomas F. Pettigrew i Linda R. Tropp WHEN GROUPS MEET (str. 795-799)

Jelena Maričić
Recenzija, Prikaz slučaja


Ines Kersan-Škabić EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (str. 804-807)

Daniel Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 40.150 *