Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

Kvaliteta mesa i kemijski sastav hibridnih svinja potomaka dvaju linija terminalnog nerasta

Ivona Đurkin orcid id orcid.org/0000-0002-1363-8447 ; Zavod za specijalnu zootehniku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, HR-31 000 Osijek Osijek
Boris Lukić ; Zavod za specijalnu zootehniku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, HR-31 000 Osijek Osijek
Goran Kušec ; Zavod za specijalnu zootehniku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, HR-31 000 Osijek Osijek
Žarko Radišić ; Zavod za specijalnu zootehniku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, HR-31 000 Osijek Osijek
Zlata Maltar ; Zavod za specijalnu zootehniku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, HR-31 000 Osijek Osijek
Velimir Sili ; Belje d.d., industrijska zona 1, Mece, HR-31 326 Darda


Puni tekst: hrvatski pdf 822 Kb

str. 34-37

preuzimanja: 985

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 1.775 Kb

str. 61-65

preuzimanja: 506

citiraj


Sažetak

Sažetak Istraživanje je provedeno na 90 PIC hibridnih svinja potomaka terminalnih linija nerasta P-337 i P-410 žrtvovanih pri 110 kg žive mase. Na liniji klanja i u laboratoriju utvrđena su slijedeća svojstva polovica i kvalitete mesa: topla klaonička masa, duljine polovica „a“ i „b“, duljina i opseg buta, debljina mišića i pripadajuće leđne slanine, mesnatost polovica metodom „dvije točke“, pH vrijednosti mjerene 45 minuta i 24h nakon klanja, otpuštanje mesnog soka, parametri boje (CIE L*a*b*), instrumentalna nježnost (WBSF) i kemijski sastav buta. Statističkom analizom je utvrđeno da su obje skupine životinja imale zadovoljavajuću kvalitetu mesa. U potomaka P-337 linije je, međutim, utvrđena veća učestalost pojave BMV mesa, dok je u potomaka P-410 linije utvrđena veća učestalost pojave TST mesa u butu i leđnom mišiću. Glede otpuštanja mesnog soka i boje, više je uzoraka mesa tovljenika potomaka P-337 linije imalo vrijednosti otpuštanja mesnog soka veće od 5%, dok je više uzoraka mesa tovljenika potomaka linije P-410 imalo vrijednosti L* veće od 50. Kemijska analiza buta je pokazala da su obje skupine životinja imale poželjni sadržaj intramuskularne masti (IMF).

Ključne riječi

svinje, svojstva kvalitete mesa, kemijski sastav, terminalna linija nerasta

Hrčak ID:

80811

URI

https://hrcak.srce.hr/80811

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.438 *