Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

IZAZOVI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Danijela Martinović ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Mensur Ćemalović ; Srednja ekonomska škola, Cazin
Jasmina Karišik ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu


Puni tekst: hrvatski doc 179 Kb

str. 15-27

preuzimanja: 2.175

citiraj


Sažetak

Globalizacija, postindustralizacija i hiperprodukcija, koje su prvenstveno bazirane na nezajažljivoj želji za profitom, su dovele do zagađenja čovjekove okoline. Najveći problem predstavljaju gasovi kao što su ugljični dioksid i metan, gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte. Stoga je veoma je bitno da se utvrdi udjel pojedinih gasova u ukupnoj količini kao i njihov pojedinačni „doprinos“ ukupnom zagađenju. Slijede mjere za njihovo smanjivanje ili eliminiranje. Kao potpisnica mnogobrojnih međunarodnih ugovora i konvencija vezanih za zaštitu okoliša kao i razvoj obnovljivih izvora energije (Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice Jugoistočne Evrope, Okvirnog sporazuma o klimatskim promjenama, Kyoto protokola, Espoo konvencije itd.), Bosna i Hercegovina se obavezala na donošenja niza zakona vezanih za energiju, obnovljive izvore i zaštitu okoliša. No, BiH nema strategiju razvoja obnovljivih izvora energija, strategiju zaštite okoliša ali ni zakone vezane za energetsku efikasnost. Razlog leži u nepostojanju adekvatne regulative, neodgovornosti u implementaciji međunarodnih ugovora koji poprimaju političku dimenziju kao i nedostatku koordinacije između države i nižih nivoa vlasti. Također, značajan problem predstavljaju kadrovska neosposobljenost, financijska ograničenja u transponovanju savremenih tehnologija kao i nedovoljan senzibilitet javnosti vezan za potrebu zaštite okoliša i razvoj obnovljivih izvora energije. Navedeni članak daje pregled legislative u BiH, međunarodnih obaveza i ugovora, stanja u implementaciji projekata vezanih za zaštitu okoliša i obnovljive izvore kao i gore spomenutih ograničenja.

Ključne riječi

zagađenje, efekat staklene bašte, zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije

Hrčak ID:

94570

URI

https://hrcak.srce.hr/94570

Posjeta: 3.072 *