Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 14 No. 30, 2012.

  • Datum izdavanja: 31.12.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2012.

Sadržaj

Puni tekst

POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS OF REGION BRANDING IN TOURISM – THE CASE OF DALMATIA (str. 1-14)

Aleksandra Krajnovic, Jurica Bosna, Drazen Jasic
Izvorni znanstveni članak


IZAZOVI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (str. 15-27)

Danijela Martinović, Mensur Ćemalović, Jasmina Karišik
Prethodno priopćenje


CIJENA JAVNOG DUGA (str. 28-38)

Dragan Jović
Prethodno priopćenje


KONVERGENCIJA RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH I RAZINE PRIMJENE INFORMACIJSKIH SISTEMA ZA PODRŠKU U PROCESU ODLUČIVANJA (str. 39-53)

Hasan Mahmutović, Dženan Kulović, Slaven Jurešić, Aida Šabić
Pregledni rad


CONDITIONS D’ADHESION ET LES PROGRAMME DE PREADHESION A L'UE: CAS DES PAYS DES BALKANS (str. 54-75)

Tomislav Kandžija, Srđan Redžepagić
Pregledni rad


MOĆ MEDIJA ILI MEDIJI MOĆI Predizborna retorika Općih izbora u BiH 2010. godine (str. 76-92)

Adis Arapović, Bedrudin Brljavac
Pregledni rad


MAKROEKONOMSKI OKVIR KONKURENTNOSTI SRPSKE PRIVREDE I ICT SEKTORA (str. 93-98)

Ivan Milojević, Drago Cvijanović, Svetlana Ignjatijević
Pregledni rad


OCIJENJIVANJE RELEVANTNOSTI KRITERIJA UPRAVLJAČKOG PROTOKOLA NA BAZI PRIORITETA I MATRIČNE ANALIZE (str. 99-111)

Đuro Mikić, Neven Mikić, Boris Damjanović
Pregledni rad


DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI CRNE GORE U OBLASTI STAMBENE POLITIKE I BUDUĆE PERSPEKTIVE (str. 121-133)

Jasmina Ćetković, Snežana Rutešić, Miloš Knežević
Pregledni rad


PORESKI SIATEM U BiH I REFORMA POREZA NA DOHODAK U REPUBLICI SRPSKOJ (str. 134-146)

Kosana S. Rosić-Benović
Pregledni rad


ZNAČAJ MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM (str. 147-152)

Petar Ivanković
Stručni rad


Posjeta: 24.524 *