Skip to the main content

Medicus , Vol. 16 No. 2_Hipertenzija, 2007.

  • Publication date: 11.12.2007.
  • Published on HRČAK: 11.02.2009.

Table of contents

Full text

UVODNIK (page 135-136)

Duško Kuzmanić
Editorial


Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu (page 137-145)

Živka Dika, Ivan Pećin, Bojan Jelaković
Review article


Mjerenje arterijskoga tlaka (page 147-157)

Tajana Željković-Vrkić, Vedran Premužić, Bojan Jelaković
Review article


Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje hipertenzije ESH/ESC 2007. - što nam donose novo? (page 159-166)

Mario Laganović, Ljiljana Fodor, Vedran Premužić
Review article


Značenje dijetetskih mjera u prevenciji i liječenju hipertenzije (page 167-177)

Duško Kuzmanić, Mario Laganović, Tajana Željković-Vrkić, Jelena Kos, Margareta Fištrek
Review article


Današnje mjesto diuretika u liječenju hipertenzije (page 173-177)

Jugoslav Bagatin, Damir Fabijanić, Nediljko Pivac, Vedran Carević
Review article


Blokatori beta-receptora i arterijska hipertenzija: jesu li dileme opravdane? (page 179-183)

Gordana Boršo, Mario Laganović, Tajana Željković-Vrkić
Review article


Liječiti ili ne visoko normalan krvni tlak? (page 185-187)

Krešimir Galešić, Borka Božić, Ivan Durlen
Review article


Izolirana sistolička hipertenzija: koliko smo terapijski uspješni? (page 189-193)

Sanjin Rački
Review article


Rezistentna arterijska hipertenzija (page 195-199)

Dragan Ljutić, Ivo Jeličić
Review article


Kako poboljšati uspješnost liječenja hipertenzije? (page 201-204)

Draško Pavlović, Ana Bačeković, Nikola Pavlović
Review article


Feokromocitom – dijagnostički i terapijski izazov koji traje (page 205-210)

Tomislav Rončević, Tajana Željković-Vrkić, Jelena Kos, Margareta Fištrek
Review article


Renovaskularna hipertenzija (page 211-218)

Duško Kuzmanić, Mario Laganović, Tajana Željković-Vrkić, Margareta Fištrek, Jelena Kos
Review article


Kronična bubrežna bolest i arterijska hipertenzija (page 219-225)

Svjetlana Čala
Review article


Novi lijekovi u terapiji hipertenzije (page 227-235)

Krešimir Galešić, Ivica Horvatić, Miroslav Tišljar
Review article


Principi farmakoterapije temporomandibularnih poremećaja (page 241-250)

Tomislav Badel1, Kata Rošin-Grget, Ladislav Krapac, Miljenko Marotti
Review article


Razvoj zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj do Prvoga svjetskog rata (page 251-255)

Vladimir Dugački
Review article


Marina Kuzman: Zdravlje za svaki dan (page 257-257)

Željko Baklaić
Case report


Vlatko Perčin: Udostoj me sjene Tvoje (page 258-259)

Rok Čivljak, Ante Mateljan
Case report


Visits: 78.542 *