Skip to the main content
  • Publication date: 06.12.2010.
  • Published on HRČAK: 12.01.2011.

Table of contents

Full text

PRORAČUN PRIKLJUČAKA U REŠETKASTIM ČELIČNIM NOSAČIMA PREMA EUROKOD NORMAMA (page 1-15)

Iva Knežević, Milijana Mikolin, Damir Markulak
Review article


STABILNOST SAĆASTIH NOSAČA IZLOŽENIH SAVIJANJU (page 16-23)

Ivan Radić, Mario Deljak, Damir Markulak
Review article


EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ZIĐA OD PUNE OPEKE (page 24-33)

Krešimir Mirosavljević, Mirjana Bošnjak-Klečina, Davorin Penava
Review article


UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA UNUTARNJE SILE U REŠETCI (page 34-40)

Sanja Junušić, Nikola Anić, Aleksandar Jurić
Review article


OBRANA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OD POTRESA POSTUPKOM IZOLACIJE - BUDUĆNOST ILI UTOPIJA (page 41-53)

Senka Mitrović, Darko Meštrović, Dragan Morić
Review article


KRUŽNA RASKRIŽJA – SUVREMENI NAČIN RJEŠAVANJA PROMETA U GRADOVIMA (page 54-66)

Ivan Omazić, Sanja Dimter, Ivana Barišić
Review article


UZAJAMNI UTJECAJ AKTIVNOSTI LJUDI I VIBRACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (page 67-79)

Ante Grubišić, Ivica Guljaš
Review article


AKUMULACIJA SUNČEVE ENERGIJE U OBITELJSKIM PASIVNIM KUĆAMA (page 80-92)

Željko Koški, Gorana Zorić
Review article


PLANIRANJE RADOVA MONTAŽE ČELIČNE KONSTRUKCIJE KOD IZVOĐENJA PTC PORTANOVA U OSIJEKU (page 93-100)

Maja Savić, Ivan Ćurić, Zlata Dolaček-Alduk
Review article


POBOLJŠANJE AKUSTIKE PROSTORIJA APSORPCIJSKIM MATERIJALIMA I ELEMENTIMA (page 101-114)

Željko Koški, Mario Perak
Review article


MOGUĆNOST PRIMJENE ALKALIJSKI AKTIVIRANE ZGURE KAO VEZIVA U MORTU (page 115-123)

Goran Ignjatić, Ivanka Netinger
Review article


Visits: 46.327 *