Skip to the main content
  • Publication date: 17.06.1981.
  • Published on HRČAK: 17.06.2011.

Table of contents

Full text

IMENIČKE SLOŽENICE S GLAGOLSKIM PRVIM DIJELOM (page 17-30)

Eugenija Barić
Original scientific paper


KOMPLEKSNI LINGVISTIČKOSTILISTIČKI POSTUPAK S GLEDIŠTA JEZIČNE KOMUNIKACIJE (page 31-54)

Mićo Delić
Original scientific paper


SJEVERNOMOSLAVAČKI KAJKAVSKI GOVORI (page 55-120)

Mijo Lončarić
Original scientific paper


AKADEMIJIN RJEČNIK I NJEGOVE DOPUNE (page 121-139)

Dragica Malić
Original scientific paper


PRAVCI RAZVOJA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA DO ILIRSKOG RAZDOBLJA: pokušaj sinteze (page 141-162)

Dragica Malić
Original scientific paper


HRVATSKI USTAVNOPRAVNI JEZIK U 2. POLOVICI 19. STOLJEĆA (page 163-226)

Mile Mamić
Original scientific paper


TERMINOLOGIZACIJA (page 227-238)

Mirko Peti
Original scientific paper


PRVO LATINIČKO IZDANJE "PLAČA MAJKE BOŽJE": Mikaljino izdanje iz 1642. (page 239-278)

Valentin Putanec
Original scientific paper


PISANJE STRANIH IMENA (page 279-287)

Dragutin Raguž
Review article


GEOGRAFSKE OZNAKE U VEZI S MOREM: U SVJETLU AREALNOG PROUČAVANJA SLAVENSKIH JEZIKA (page 289-303)

Petar Šimunović
Original scientific paper


O JEZIKU I RJEČNIKU GRADIŠĆANSKIH HRVATA (page 305-317)

Antun Šojat
Original scientific paper


SEMANTIZAM "BOSTI" U FITONIMIJI (page 319-337)

Nada Vajs
Original scientific paper


Visits: 25.416 *