Skip to the main content

Original scientific paper

Kriprotektosko djelovanje polidekstroze i k-karagena na surimi srdele

Krešimir Mastanjević ; The Faculty of Food Technology, University J. J. Strossmayer Osijek, Deaprtment of Food Technology, Kuhačeva 18, 31 000 Osijek
Dragan Kovačević ; The Faculty of Food Technology, University J. J. Strossmayer Osijek, Deaprtment of Food Technology, Kuhačeva 18, 31 000 Osijek
Kristina Suman ; The Faculty of Food Technology, University J. J. Strossmayer Osijek, Deaprtment of Food Technology, Kuhačeva 18, 31 000 Osijek
Mirjana Lenardić ; The Faculty of Food Technology, University J. J. Strossmayer Osijek, Deaprtment of Food Technology, Kuhačeva 18, 31 000 Osijek


Full text: croatian pdf 590 Kb

page 352-355

downloads: 792

cite

Full text: english pdf 580 Kb

page 376-379

downloads: 627

cite


Abstract

Diferencijalnom termičkom analizom (DTA) određena je početna temperatura zamrzavanja Ti uzoraka surimija srdele koji su pomiješani s κ-karagenom (w = 0,5%) i u različitim masenim omjerima s polidekstrozom (w = 1 - 10%). Povezanost mjernih uređaja s računalom omogućilo je neposredno on-line praćenje procesa odmrzavanja uzorka s velikom osjetljivošću mjerenja temperature (10 mK), frekvencijom uzorkovanja (3,5 kHz) i statističkom filtracijom izmjerenih vrijednosti temperature i vremena
(pravilo ± 3s ), te jednostavnu obradu i grafičku interpretaciju podataka. Maseni udio vode u uzorku surimija srdele prije miješanja s dodanim tvarima iznosio je 79,05%. Početna temperatura zamrzavanja uzoraka surimija srdele određena je iz DTA krivulja. Linearnom regresijom određena je funkcionalna ovisnost masenog udjela dodanih tvari w i početnih temperatura zamrzavanja Ti.
Za sve uzorke određeni su koeficijenti determinacije koji za uzorke surimija srdele pomiješane s κ-karagenom i u različitim masenim omjerima s polidekstrozom iznose R2 = 0,62. Najveće krioskopsko sniženje početne temperature zamrzavanja pokazuju uzorci surimija srdele s dodatkom κ-karagena (w = 0,5%) i 10 % polidekstroze te iznosi -2,75 ºC. Eksperimentalni rezultati uspoređeni su s literaturnim podacima.

Keywords

početna temperatura zamrzavanja, DTA, surimi srdele, polidekstroza, κ-karagen

Hrčak ID:

40647

URI

https://hrcak.srce.hr/40647

Article data in other languages: english german italian

Visits: 2.218 *