Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.06.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 04.09.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Career after sports career - the business career (str. 7-13)

Nevenka Breslauer, Ivana Bujan, Vatroslav Horvat
Ostalo


Klaster analiza: primjena u marketinškim istraživanjima (str. 15-22)

Kristina Devčić, Ivana Tonković Pražić, Željko Župan
Stručni rad


Teaching english idioms based on the features of conceptual metaphors: a cognitive approach (str. 23-28)

Marijana Dragaš, Katarina Čurković-Denona
Stručni rad


Povezanost i spolne razlike u pojedinim čimbenicima života predškolske djece (str. 29-33)

Vatroslav Horvat, Joško Sindik
Izvorni znanstveni članak


Pregled modela financiranja javnih potreba i kapitalna ulaganja jedinica lokalne samouprave (str. 35-46)

Lidija Jaklin, Marina Klačmer čalopa
Stručni rad


Uvod u razvoj višeslojnih poslovnih aplikacija u Microsoft .NET okolini (str. 47-53)

Krešimir Kolac, Velimir Sanjković, Željko Knok
Stručni rad


Značaj obrazovanja menadžera (str. 55-59)

Ermin Kuka
Stručni rad


Izbor režima deviznog tečaja (str. 61-69)

Dijana Mečev
Stručni rad


Analiza produktivnosti rada zaštitarske industrije (str. 71-76)

Damira Miroslav, Lea Zespan
Stručni rad


Psihološki zahtjevi košarke (str. 85-89)

Joško Sindik
Pregledni rad


Srednji vijek kao potencijalni turistički proizvod (str. 91-96)

Đurđa Somođi, Adisa Gergić
Stručni rad


Računalna animacija u sportu (str. 97-107)

Jurica Trstenjak, Bruno Trstenjak, Bruno Palašek
Stručni rad


Zaključci s 2. međunarodne konferencije o menadžmentu u turizmu i sportu (str. 109-110)

Nevenka Breslauer
Sažetak sa skupa


Posjeta: 39.384 *