hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 1997.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Uvod (str.5-5) hrvatskipdf 479 KB
Introduction (str.5-5) engleskipdf 479 KB
Željko Tomičić
Uvodnik
 
Otkriće u Lukaču i Požegi kao prilog poznavanju topografije naselja starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj (str.7-36) hrvatskipdf 6 MB
Entdeckung in Lukač und Požega als ein Beitrag zur Kenntnis der Topographie der Siedlungen der Starčevo-Kultur in Nordkroatien (str.30-32) njemačkipdf 6 MB
Kornelija Minichreiter
Izvorni znanstveni članak
 
Prapovijesna igla iz Putalja (str.37-40) hrvatskipdf 1 MB
Die vorgeschichtliche Nadel aus Putalj (str.39-39) njemačkipdf 1 MB
Dunja Glogović
Izvorni znanstveni članak
 
Metalna produkcija antičke Siscije (str.41-62) hrvatskipdf 4 MB
Die Herstellung von Metallgegenständen im antiken Siscia (str.51-51) njemačkipdf 4 MB
Remza Koščević
Izvorni znanstveni članak
 
Jedan primjer jadranske poleogeneze (str.63-70) hrvatskipdf 2 MB
Ein Beispiel der adriatischen Poleogenese (str.69-70) njemačkipdf 2 MB
Željko Rapanić
Izvorni znanstveni članak
 
Baranya in Lichte archäologischer Zeugnisse der Bijelo Brdo-Kultur Ein Beitrag zur Analyse des Frühmittelalterlichen Gräberfeldes Majs-Udvar (str.71-98) njemačkipdf 4 MB
Baranja u svjetlu arheoloških svjedočanstava bjelobrdske kulture Prilozi analizi ranosrednjovjekovnog groblja Majs-Udvar (str.84-85) hrvatskipdf 4 MB
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Crkava Sv. Ivana Krstitelja u Volarici pod Ostarovicom Ličkom (str.99-110) hrvatskipdf 3 MB
Die Kirche der Johannes des Täufers in Volarica unterhalb der Burg Ostrovica Lička (str.110-110) njemačkipdf 3 MB
Zorislav Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Plemićki grad Kostel (str.111-134) hrvatskipdf 5 MB
Die Burg Kostel (str.133-133) njemačkipdf 5 MB
Drago Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
Stanje istraživanja i neke značajke srednjovjekovnih nalazišta pripisanih pojedinim "kulturama" u sjevernoj Hrvatskoj (str.135-150) hrvatskipdf 3 MB
Der Forschungsstand und einige Merkmale der mittelalterlichen Fundstellen einzelner "Kulturen" in Nordkroatien (str.150-150) njemačkipdf 3 MB
Tajana Sekelj-Ivančan
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza zatiljne kosti populacije ljudi iz brončanodobne nekropole u špilji Bezdanjači (Hrvatska) (str.151-166) hrvatskipdf 3 MB
Occipital bone analysis refering to the human population from Bronze Age necropolis in Bezdanjača cave (Croatia) (str.163-163) engleskipdf 3 MB
Jadranka Boljunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Kosovo od prapovijesti do kasne antike (str.167-176) hrvatskipdf 3 MB
Kosovo im Zeitraum von der Vorgeschichte bis zur späten Antike (str.176-178) njemačkipdf 3 MB
Zef Mirdita
Stručni rad
 
Bibliography of Dragutin Gorjanović-Kramberger's Works Related to Fossil Man In the honor of 140th birthday anniversary of the famous disoverer of Early Man in Krapina (str.179-184) engleskipdf 1 MB
Bibliogarfije radova Dragutina Gorjanovića-Krambergera o fosilnom čovjeku U čast 140. obljetnice rođenja glasovitog otkrivača krapinskog pračovjeka (str.181-181) hrvatskipdf 1 MB
Jadranka Boljunčić
Bibliografija
 
Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem, Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, editor Biba Teržan, Katalogi in monografije 29 i 30, Ljubljana 1995, I vol. 413 str. sa 180 tab; II vol. 281 str. sa sl. (str.185-187) hrvatskipdf 1 MB
Dunja Glogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kristina Mihovilić, Nezakcij, Nalaz grobnice 1981. godine/Nesactium. The Discovery of a Grave Vault in 1981. Monografije i katalozi 6, Arheološki muzej Istre, Pula 1996. Str. 92, tab. 22, priloga 6. (str.187-188) hrvatskipdf 868 KB
Dunja Glogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Diadora, sv. 14, Zadar 1992, stranica 464, zajedno s tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, fotografijama i kartama. (str.188-191) hrvatskipdf 1 MB
Marija Buzov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jaroslav Šašel, Opera selecta, Situla, Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani, br. 30/1992, zbornik radova Jaroslava Šašela, str. 872., crteži, karte, fotografije, kazala (I,II i III) (str.191-192) hrvatskipdf 879 KB
Marija Buzov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tajana Sekelj Ivančan, Catalogue of Mediaeval Sites in Continental Croatia, BAR International Series 615, Oxford 1995, str. 248, 36 grafikona/tablica i 9 zemljovida (str.192-194) hrvatskipdf 924 KB
Željko Tomičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kratice časopisa i zbornika korištene u 11-12. godištu Priloga Instituta za arheologiju u Zagrebu (str.195-197) hrvatskipdf 916 KB
Abbreviations of journals and series cited in this number of the Prilozi of the Institute of Archaeology in Zagreb (str.195-197) engleskipdf 916 KB
Abkürzungen der in diesen Band ziterten Zeitschriften und Serien (str.195-197) njemačkipdf 916 KB
Kornelija Minichreiter
Ostalo
 
Posjeta: 10.715 *