hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 39 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 16. 6. 2014.
Sadržaj Puni tekst
KNJIŽEVNA RIJEČ KAO ISHODIŠTE GAVELLINA SCENSKOG PROSTORA. MEDITACIJE O ESHILOVU TEATRU (str.5-15) hrvatskipdf 149 KB
LITERARY WORD AS THE STARTING POINT OF GAVELLA’S STAGE SPACE REFLECTIONS ON AESCHYLUS’ THEATER (str.5-15) engleskipdf 149 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
»KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE« KAO KNJIŽEVNOST (str.16-28) hrvatskipdf 158 KB
THEATRE AND LITERATURE AS LITERATURE (str.16-28) engleskipdf 158 KB
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE (str.29-48) hrvatskipdf 239 KB
LITERATURE AND THEATER (str.29-48) engleskipdf 239 KB
Cvijeta Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
IZGON AKROBATÂ: GAVELLINA OBANA UMJETNOSTI U TJEDNIKU »SPREMNOST« (str.49-65) hrvatskipdf 181 KB
EXPULSION OF ACROBATS: GAVELLA’S DEFENCE OF ART IN THE WEEKLY SPREMNOST (str.49-65) engleskipdf 181 KB
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLIN ČITATELJSKI POGLED NA »Smrt Smail-age Čengića« (str.66-80) hrvatskipdf 175 KB
GAVELLA’S READER’S VIEW ON THE POEM DEATH OF SMAIL-AGA ČENGIĆ (str.66-80) engleskipdf 175 KB
Andrea Milanko
Izvorni znanstveni članak
 
TROVANJE POVIJESTI – O GAVELLINOJ DIJAGNOZI GLEMBAJEVŠTINE (str.81-95) hrvatskipdf 287 KB
POISONING HISTORY – ON GAVELLA’S DIAGNOSIS OF »GLEMBAYISM« (str.81-95) engleskipdf 287 KB
Goran Pavlić
Izvorni znanstveni članak
 
SLOVO O OSLU: GAVELLA I IBSEN (str.96-104) hrvatskipdf 151 KB
A WORD ABOUT OSLO: GAVELLA AND IBSEN (str.96-104) engleskipdf 151 KB
Ana Tomljenović
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLINE KAZALIŠNE KRITIKE NA NJEMAČKOM JEZIKU (str.105-122) hrvatskipdf 193 KB
GAVELLA’S THEATRICAL REVIEWS IN GERMAN (str.105-122) engleskipdf 193 KB
Lucija Ljubić
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLINO »HRVATSKO GLUMIŠTE« I HRVATSKA KAZALIŠNA HISTORIOGRAFIJA (str.123-138) hrvatskipdf 179 KB
GAVELLA’S CROATIAN THEATER AND CROATIAN THEATRE HISTORIOGRAPHY (str.123-138) engleskipdf 179 KB
Martina Petranović
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLA I GOFFMAN (str.139-170) hrvatskipdf 257 KB
GAVELLA AND GOFFMAN (str.139-170) engleskipdf 257 KB
Lada Čale Feldman
Izvorni znanstveni članak
 
TIPOLOGIJA PROSTORNOSTI U GAVELLINOM TEORIJSKOM SISTEMU I NJENI POTICAJI ZA ISTRAŽIVANJE U IZVEDBENOJ PRAKSI DANAS (str.171-218) hrvatskipdf 468 KB
TYPOLOGY OF THE SPATIAL QUALITIES IN GAVELLA’S THEORETICAL SYSTEM AND ITS INCENTIVES FOR RESEARCH IN CONTEMPORARY PERFORMING PRACTICE (str.171-218) engleskipdf 468 KB
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
 
DUBROVAČKE AMBIJENTALNE PREDSTAVE I SVIJET SPEKTAKLA (str.219-234) hrvatskipdf 214 KB
DUBROVNIK ENVIRONMENTAL PERFORMANCES AND THE WORLD OF SPECTACLE (str.219-234) engleskipdf 214 KB
Dubravka Crnojević-Carić
Izvorni znanstveni članak
 
UNUTRA I VANI: DRAMSKI TEKST I GLUMAČKA IGRA KOD GAVELLE (str.235-251) hrvatskipdf 174 KB
INSIDE AND OUTSIDE: DRAMATIC TEXT AND ACTING IN GAVELLA’S WRITINGS (str.235-251) engleskipdf 174 KB
Almir Bašović
Izvorni znanstveni članak
 
BRANKO GAVELLA – TEORIJA, TEATAR I »ŠKOLA« DANAS (JEDAN NEZNANSTVENI PRILOG ZA RASPRAVU) (str.252-257) hrvatskipdf 143 KB
BRANKO GAVELLA – THEORY, THEATER AND THE SCHOOL TODAY (AN INDEPENDENT PAPER FOR DISCUSSION) (str.252-257) engleskipdf 143 KB
Ana Lederer
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLIN GLUMAC? (str.258-264) hrvatskipdf 135 KB
GAVELLA’S ACTOR? (str.258-264) engleskipdf 135 KB
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLINE DIGRESIJE O FILMU (str.265-276) hrvatskipdf 170 KB
GAVELA’S DIGRESSIONS ON FILM (str.265-276) engleskipdf 170 KB
Bruno Kragić
Izvorni znanstveni članak
 
»POVRATAK« ZLATE KOLARIĆ KIŠUR I BRANKO GAVELLA. KRITIČKI OSVRT KROZ PERIODIKU (str.277-289) hrvatskipdf 170 KB
THE RETURN BY ZLATA KOLARIĆ KIŠUR, AND BRANKO GAVELLA. A CRITICAL REVIEW THROUGH PUBLICATIONS (str.277-289) engleskipdf 170 KB
Vesna Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
OGRIZOVIĆEVI ZAPISI O GAVELLINIM REŽIJAMA (str.290-302) hrvatskipdf 159 KB
OGRIZOVIĆ’S NOTES ON GAVELLA’S DIRECTING (str.290-302) engleskipdf 159 KB
Ivan Trojan
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLA I SPLIT (O RECEPCIJI GAVELLINIH REŽIJA NA SPLITSKOJ POZORNICI) (str.303-320) hrvatskipdf 244 KB
GAVELLA AND SPLIT (ABOUT THE RECEPTION OF GAVELLA’S THEATRE DIRECTING ON SPLIT STAGE) (str.303-320) engleskipdf 244 KB
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLA U »PROLOGU« (str.321-355) hrvatskipdf 254 KB
GAVELLA IN PROLOG (str.321-355) engleskipdf 254 KB
Darko Gašparović
Izvorni znanstveni članak
 
»Golgota« i »Spektakli dvadcatogo veka« povijesno-leksikografska usputnica (str.356-367) hrvatskipdf 176 KB
GOLGOTA AND SPEKTAKLI DVADCATOGO VEKA HISTORICAL-LEXICOGRAPHIC ADDENDUM (str.356-367) engleskipdf 176 KB
Branko Hećimović
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLINO KAZALIŠNO DJELOVANJE U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ (str.368-375) hrvatskipdf 176 KB
GAVELLOVO PÛSOBENÍ NA ČESKOSLOVENSKÉ DIVADELNÍ SCÉNĚ (str.368-375) češkipdf 176 KB
Aloisie Zmeškalová
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLINA REŽIJA »GOSPODE GLEMBAJEVIH« MIROSLAVA KRLEŽE U SLOVENSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U TRSTU U SEZONI 1951./52. (str.376-383) hrvatskipdf 228 KB
LA REGIA DI BRANKO GAVELLA DEL DRAMMA GOSPODA GLEMBAJEVI DI MIROSLAV KRLEŽA NEL TEATRO NAZIONALE SLOVENO DI TRIESTE NELLA STAGIONE 1951/52 (str.376-383) talijanskipdf 228 KB
Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak
 
REDATELJ KOJI VLADA SCENOM BRANKO GAVELA I MODERNIZACIJA SLOVENSKOG KAZALIŠTA (str.384-410) hrvatskipdf 309 KB
THE DIRECTOR THAT RULES THE SCENE. BRANKO GAVELLA AND THE MODERNIZATION OF SLOVENIAN THEATER (str.384-410) engleskipdf 309 KB
Primož Jesenko
Izvorni znanstveni članak
 
O REDATELJIMA POSTGAVELIJANSKE GENERACIJE – 30 GODINA POSLIJE (str.411-439) hrvatskipdf 325 KB
ON THE DIRECTORS OF THE POSTGAVELLIAN GENERATION AFTER 30 YEARS (str.411-439) engleskipdf 325 KB
Boris Senker
Izvorni znanstveni članak
 
GAVELLA I VIOLIĆ (str.440-455) hrvatskipdf 172 KB
GAVELLA AND VIOLIĆ (str.440-455) engleskipdf 172 KB
Helena Sablić-Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
NASLJEĐE BRANKA GAVELLE U ŠTIMČEVIM REŽIJAMA CIKLUSA O GLEMBAJEVIMA (str.456-480) hrvatskipdf 267 KB
BRANKO GAVELLA’S LEGACY IN ŠTIMAC’S DIRECTIONS OF THE GLEMBAY FAMILY CYCLE (str.456-480) engleskipdf 267 KB
Iva Rosanda Žigo
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 20.286 *