hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 33 No. 46, 2014.


Datum izdavanja: srpnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 9. 9. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Baranke u Dubrovniku: Matična komuna u izjavama njihove posljednje volje (XIV. – XV. stoljeće) (str.7-46) hrvatskipdf 700 KB
Women from Bar in Dubrovnik: native commune in the declarations of their last wills (14-15. centuries) (str.45-46)  
Savo Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Obrtnički šegrti i pomoćnici te služinčad u Rijeci prve polovice 15. stoljeća (str.47-66) hrvatskipdf 554 KB
Craftsmen apprentices, craftsmen helpers and servants in Rijeka in the first half of the fifteenth century (str.67-67)  
Ozren Kosanović
Izvorni znanstveni članak
 
Nikola Modruški avant la lettre: Društveno podrijetlo, akademski put i počeci crkvene karijere (uz prilog o slučaju živog mrtvaca u Senju) (str.69-92) hrvatskipdf 587 KB
Nicholas of Modruš avant la lettre: His Social Background, Academic Path, and Early Ecclesiastical Career (With an Appendix on the Case of a Revenant in Senj) (str.93-94)  
Luka Špoljarić
Izvorni znanstveni članak
 
Sklapanje povijesne slike svijeta u Kronici Šimuna Klimantovića (str.95-126) hrvatskipdf 695 KB
Creating the Historical Image of the World in the Chronicle of Šimun Klimantović (str.127-128)  
Branimir Brgles, Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
Doseljavanje Morlaka u opustjela sela šibenske Zagore u 16. stoljeću (str.129-158) hrvatskipdf 695 KB
Morlak Colonization in the Abandoned Villages of Šibenik’s Hinterland during the 16th Century (str.159-160)  
Kristijan Juran
Izvorni znanstveni članak
 
Crkvene unije tijekom vladavine Leopolda I. i Josipa I. (1657.-1711.): Ideje, planovi i dosezi (str.161-219) hrvatskipdf 759 KB
Ecclesiastical Unions during the Reigns of Leopold I and Joseph I (1657-1711): Ideas, Plans, and Achievements (str.220-222)  
Zlatko Kudelić
Izvorni znanstveni članak
 
Dositejevo viđenje Dalmacije i fenomen morlakizma: prilog historijskoj imagologiji (str.223-254) hrvatskipdf 630 KB
Dositej’s View of Dalmatia and the Phenomenon of Morlakism: A Contribution to Historical Imagology (str.255-256)  
Marko Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Lošinjanin Petar Vicko Petrina (1750. – 1829.), zapovjednik mletačkih ratnih brodova koncem 18. stoljeća (str.257-285) hrvatskipdf 605 KB
Petar Vicko Petrina from Lošinj (1750-1829), Commander of Venetian Warships in the Late 18th Century (str.286-286)  
Lovorka Čoralić, Filip Novosel
Izvorni znanstveni članak
 
Zemljišna izmjera i ustroj Stabilnoga katastra Franje I. u Dalmaciji prema Carevu patentu iz 1817. godine i Katastarskome i mjerničkome naputku iz 1820. godine (str.287-356) hrvatskipdf 1 MB
Land Survey and the Structuring of the Stable Cadastre in Dalmatia during the reign of Francis I: The Imperial Patent of 1817 and the „Cadastral and Surveying Instruction” of 1820 (str.357-358)  
Marija Gjurašić
Prethodno priopćenje
 
Povijest i rodoslovlje plemenitih Krajača (str.359-398) hrvatskipdf 1 MB
History and Genealogy of the Nobles Krajač (str.399-400)  
Željko Sirk
Izvorni znanstveni članak
 
Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013., 222 stranice (str.403-405) hrvatskipdf 472 KB
Ante Birin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir Kužić, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika 14.-17. st., Split: Književni krug, 2013., 623 stranice (str.405-406) hrvatskipdf 467 KB
Tonija Andrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vesna Miović, Židovke u Dubrovačkoj Republici. Zagreb - Dubrovnik. Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013., 239 stranica (str.407-411) hrvatskipdf 495 KB
Ruža Radoš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Barbara Frale, Templari, Zagreb: Profil Multimedija, 2010., 220 stranica (str.411-417) hrvatskipdf 507 KB
Sandra Begonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Herausgegeben von Richard Bösel und Hermann Fillitz, II. Abteilung QUELLEN. II. Reihe: Nuntiaturberichte, Sonderreihe GRAZER NUNTIATUR, 4. Band Nuntiatur des Girolamo Portia 1595-1598. Bearbeitet von Johann Rainer unter Mitarbeit Christian Rainer und Elisabeth Garns-Cornides/, Wien. 2012., 505 stranica / 5. Band Nuntiatur des Girolamo Portia 1595-1602 bearbeitet von Elizabeth Zingerle, Wien: Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom 2012., 883 stranice (str.417-420) hrvatskipdf 489 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Thomas Brockmann und Dieter J. Weiss (Hg.), Das Konfessionalisierungsparadigma. Leistungen, Probleme, Grenzen, Münster: Aschendorff Verlag, 2013., 300 stranica (str.420-422) hrvatskipdf 485 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike: inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Albaniji i Dalmaciji. Split: Književni krug, 2013., 421 stranica (str.422-424) hrvatskipdf 485 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Croatica christiana periodica, god. XXXVII., br. 2 (2013), 229 stranica (str.424-426) hrvatskipdf 486 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 55 (2013), 266 stranica (str.426-428) hrvatskipdf 469 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni trijenale Grad hrvatskoga srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima – stvarnost i/ili fikcija? (str.431-433) hrvatskipdf 483 KB
Ante Birin
Ostalo
 
Obljetnica akademika Tomislava Raukara (str.433-435) hrvatskipdf 471 KB
Mirjana Matijević Sokol, Tomislav Galović
Ostalo
 
In memoriam Jacques Le Goff (1924-2014) (str.439-442) hrvatskipdf 459 KB
Zrinka Pešorda Vardić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Ennio Concina (1944. - 2013.) (str.443-445) hrvatskipdf 466 KB
Sandra Begonja
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 23.029 *