hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 16. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Zakonske predmnjeve-prilog učenju o virtualnosti prave stvarnosti (str.1-60) hrvatskipdf 533 KB
STATUTORY PRESUMPTIONS-SUPPLEMENT TO LEARNING ABOUT THE VIRTUALITY OF LEGAL REALITY- (str.59-59)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
 
Koneksitet ostvarenja vindikacijskog zahtjeva na nekretnini i tzv. prava na poštivanje doma (str.16-192) hrvatskipdf 422 KB
INTERCONNECTION BETWEEN THE OWNER'S APPLICATION FOR RESTITUTION OF PROPERTY AND THE RIGHT TO RESPECT FOR HOME (str.191-191)  
Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini
Izvorni znanstveni članak
 
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (str.61-94) hrvatskipdf 422 KB
RESTRUCTURING OF UTILITY COMPANIES FOUNDED BY LOCAL GOVERNMENT (str.92-92)  
Edita Čulinović Herc, Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak
 
Pravni poslovi prava osobnosti (str.95-118) hrvatskipdf 369 KB
Legal Transactions of the Rights of Personality (str.117-117)  
Aldo Radolović
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj sudske prakse Suda Europske unije na hrvatsko upravno pravo (str.119-145) hrvatskipdf 409 KB
The Influence of the EC Case Law on the Croatian Administrative Law (str.143-14)  
Dario Đerđa, Aleksandra Popovski
Izvorni znanstveni članak
 
Zaštita pravne sigurnosti stranka u upravnom postupku - pravomoćnost i legitimna očekivanja (str.147-161) hrvatskipdf 323 KB
Protection of Legal Certainty of the Parties in the Administrative Procedure - the Institute of Finality and Legitimate Expectations (str.160-160)  
Marko Šikić
Izvorni znanstveni članak
 
Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva (str.193-218) hrvatskipdf 404 KB
INDEBTEDNESS AS DISCRIMINATORY ELEMENT FOR PERFORMING NOTARIAL SERVICES:CROATIAN SOLUTION AND EUROPEAN EXPERIENCE (str.217-217)  
Dejan Bodul, Sanja Grbić
Izvorni znanstveni članak
 
Suradnja (dijalog) između nacionalnih upravnih sudova, Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava (str.219-244) hrvatskipdf 379 KB
THE DIALOGUE BETWEEN ADMINISTRATIVE COURT AND COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (str.243-243)  
Bosilja Britvić Vetma
Prethodno priopćenje
 
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava (str.245-270) hrvatskipdf 388 KB
EXAMINATION OF THE CROATIAN UTILITY CHARGE IN THE LIGHT OF THEORETICAL AND NORMATIVE CONCEPTS OF PUBLIC FINANCE LAW (str.269-269)  
Nataša Žunić Kovačević, Stjepan Gadžo
Pregledni rad
 
Novo posebno uređenje zateznih kamata – specifičnosti, polje primjene i usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije (str.271-309) hrvatskipdf 416 KB
THE NEW SPECIAL REGIME OF DEFAULT INTEREST – FEATURES, SCOPE OF APPLICATION AND COMPLIANCE WITH THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE (str.308-308)  
Ivan Tot
Pregledni rad
 
Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (str.311-322) hrvatskipdf 287 KB
ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURE ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FINANCIAL OPERATIONS AND COMPOSITION (str.321-321)  
Andrej Abramović
Stručni rad
 
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku (stanje u Republici Hrvatskoj i komparativni prikaz stanja u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Federaciji Bosni i Hercegovini) (str.323-344) hrvatskipdf 348 KB
LEGAL REMEDIES IN THE LAND REGISTRATION PROCEDURE (the situation in the Republic of Croatia and a comparative overview of the situation in the Republic of Slovenia, Macedonia and Federation of Bosnia-Herzegovina) (str.343-343)  
Damir Kontrec
Stručni rad
 
THE COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURTS IN THE PROTECTION OF MARKET COMPETITION (str.345-354)  
Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja (str.345-355) hrvatskipdf 313 KB
Lidija Rostaš-Beroš
Stručni rad
 
Pretvorba društvenog vlasništva na stvarima koje nisu procijenjene kod pretvorbe društvenih poduzeća (str.357-388) hrvatskipdf 395 KB
TRANSFORMATION OF THE SOCIAL OWNERSHIP OF THINGS WHICH WERE NOT ASSESSED DURING THE TRANSFORMATION OF SOCIAL ENTERPRISES (str.387-387)  
Jadranko Jug
Ostalo
 
Proglašenje nestale osobe umrlom u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, s osvrtom na hrvatsko pravo de lege lata i de lege ferenda (str.389-411) hrvatskipdf 354 KB
PROCLAIMING A MISSING PERSON'S DEATH UNDER THE LAW OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, WITH REFERENCE TO THE CROATIAN LAW DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA (str.409-409)  
Jozo Čizmić
Ostalo
 
Bo Ustavno sodišče Republike Slovenije še četrtič odločalo o zakonskem spregledu pravne osebnosti? (str.413-427) slovenskipdf 345 KB
SHALL SLOVENIAN CONSTITUTIONAL COURT FOR THE 4TH TIME REACH A DECISION ON LIFTING THE LEGAL CORPORATE VEIL? (str.426-426)  
Saša Prelič, Jerneja Prostor
Ostalo
 
Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore (od etičkih načela do surove prakse) (str.429-443) hrvatskipdf 300 KB
THE CODE OF ETHICS ON BUSINESS CONDUCT OF THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY (FROM ETHIC PRINCIPLES TO BRUTAL PRACTICE) (str.442-442)  
Marinko Učur
Ostalo
 
Marijan Ćurković, Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2013., str. IV + 261. (str.447-448) hrvatskidoc 37 KB
Loris Belanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragan Zlatović, Ivan Malenica, Novo hrvatsko radno pravo, ogledi iz radnog prava i pravne prakse, Libertin naklada, Rijeka, 2013. (str.449-449) hrvatskidoc 36 KB
Marinko Učur
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bruno Moslavac,Osnove radnog prava za menadžere, II. izd., Visoka škola za menadžment u turizmu i infrastrukturi, Virovitica, 2013. (str.450-451) hrvatskidoc 34 KB
Marinko Učur
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 63.801 *