hrcak mascot   Srce   HID

Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 19. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
TEORIJSKO ZNANJE I PRAKSA U GLOBALNOM OKRUŽENJU (str.7-13) hrvatskipdf 210 KB
Jasmina Starc, Barbara Rodica, Iva Konda
Prethodno priopćenje
 
PODRUČJA PRIMJENE STAVOVA POTROŠAČA (str.14-21) hrvatskipdf 320 KB
Stanislav Nakić
Prethodno priopćenje
 
OSOBINE USPJEŠNIH PRODAVAČA OGLASNOG PROSTORA (str.22-28) hrvatskipdf 224 KB
Đurđica Bratičević, Irena Milković Krečar
Pregledni rad
 
ZNAČAJKE TRŽIŠNOGA NATJECANJA U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI REPUBLIKE HRVATSKE (str.29-40) hrvatskipdf 339 KB
Nataša Rupčić, Marina Kurjaković
Pregledni rad
 
ANALIZA PERFORMANSI TVRTKE DELHAIZE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSLOVANJE U SRBIJI (str.41-47) hrvatskipdf 256 KB
Radojko Lukić
Stručni rad
 
FACEBOOK, KOMUNIKACIJA 21.STOLJEĆA (str.48-52) hrvatskipdf 373 KB
Ivana Vidak
Stručni rad
 
FEMALE ENTREPRENEURSHIP – AS POTENTIAL BENEFIT TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA (str.53-57) engleskipdf 164 KB
Miladin Kalinić, Marina Jovićević Simin, Dragan Janjušić
Stručni rad
 
GARANCIJSKI ŽIG KAO FAKTOR PREFERENCIJA POTROŠAČA (str.58-61) hrvatskipdf 285 KB
Marina Simin, Dragan Janjušić
Stručni rad
 
GASTRONOMIJA KAO VAŽAN DIO TURISTIČKE PONUDE U HRVATSKOJ (str.62-67) hrvatskipdf 216 KB
Katarina Drpić, Marko Vukman
Stručni rad
 
KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROCESA ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA (str.68-78) hrvatskipdf 308 KB
M. Petras, I. Begović, D. Palačić
Stručni rad
 
OBLIK I STRUKTURA POSLOVNOG PISMA (str.79-82) hrvatskipdf 244 KB
Ivana Vidak
Stručni rad
 
ODNOSI S JAVNOŠĆU U FUNKCIJI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA (str.84-91) hrvatskipdf 243 KB
B. Skoko, Maja Mihovilović
Stručni rad
 
ODNOSI S JAVNOŠĆU PUTEM INTERNETSKIH STRANICA NA PRIMJERU KRIZNE SITUACIJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI (str.92-97) hrvatskipdf 240 KB
A. Puška, A. Maksimović
Stručni rad
 
POLOŽAJ ŽENA U MENAŽMENTU – NOVI TRENDOVI U FENOMENU STAKLENOG STROPA (str.98-107) hrvatskipdf 358 KB
Vlatka Ružić, Martin Perušić
Stručni rad
 
POUKE VELIKOG SLOMA 1929. I GLOBALNE KRIZE 2007. (str.108-112) hrvatskipdf 178 KB
Sanja Bach, Željko Kardum
Stručni rad
 
PRAVCI RAZVOJA PRODAJNIH KANALA OSIGURANJA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI (str.113-118) hrvatskipdf 235 KB
Miro Stipić
Stručni rad
 
SPECIFIČNOST KOMUNICIRANJA PRILIKOM UVOĐENJA NOVE MODNE MARKE NA HRVATSKO TRŽIŠTE – STUDIJA SLUČAJA FREYWILLE (str.119-126) hrvatskipdf 409 KB
Stana Odak Krasić, Marina Leš
Stručni rad
 
UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE IZVRŠAVANJA PROBACIJSKIH POSLOVA (str.127-134) hrvatskipdf 307 KB
Snježana Maloić, Dijana Šimpraga
Stručni rad
 
USPOREDBA PLANIRANJA I PRIPREMANJA ZA NASTAVNI RAD NA RAZLIČITIM NIVOIMA ŠKOLOVANJA (str.135-140) hrvatskipdf 257 KB
Vlado Halusek, Marijana Špoljarić
Stručni rad
 
UTJECAJ INTERNET MARKETINGA NA RAZVOJ BRENDA TURISTIČKE DESTINACIJE (str.141-145) hrvatskipdf 195 KB
Marko Vukman, Katarina Drpić
Stručni rad
 
Posjeta: 96.878 *