hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave,Vol. 9. No. 1.
Datum izdavanja: ožujka 2009.

Objavljen na Hrčku: 13. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Standards of Excellence for Public Administration Education and Training (translation)  
Standardi izvrsnosti upravnog obrazovanja i usavršavanja (str.5-28) hrvatskipdf 642 KB
Ostalo  
Glavni rezultati provedbe Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008.–2011. (str.30-42) hrvatskipdf 379 KB
The main results of implementation of the state administration reform strategy for the period 2008-2011 (str.43-43)  
Jadranka Jurinjak
Ostalo
 
Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (str.45-48) hrvatskipdf 135 KB
The principles of internal organizational structure in the Croatian state administration (str.49-49) engleskipdf 135 KB
Ivan Koprić
Ostalo
 
Približavanje Europskoj uniji i regionalna politika u Hrvatskoj (str.51-66) hrvatskipdf 464 KB
EU accession and regional policy in Croatia (str.67-67)  
Željka Tropina Godec
Ostalo
 
Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima (str.69-77) hrvatskipdf 256 KB
Decentralisation and good urban governance (str.78-78)  
Ivan Koprić
Ostalo
 
Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers (str.79-104) engleskipdf 685 KB
Uloge i stilovi lokalnih načelnika na području bivše Jugoslavije: između autoritarnih lokalnih političkih šefova i lokalnih menadžera usmjerenih na građane (str.105-105)  
Ivan Koprić
Izvorni znanstveni članak
 
Oblikovanje regionalne politike u Finskoj: Upravljanje mrežama ili puko vođenje odozgo prema dolje  
Regional Policy-Making in Finland: Governance of Networks or Just Top-Down Steering (str.107-123) engleskipdf 418 KB
Pekka Kettunen
Izvorni znanstveni članak
 
Ostvarivanje prava građana u upravnom postupku i upravnom sporu u Makedoniji  
Realizing Citizens’ Rights through the Administrative Procedure and Administrative Dispute in the Republic of Macedonia (str.125-139) engleskipdf 347 KB
Borče Davitkovski, Ana Pavlovska-Daneva
Prethodno priopćenje
 
Expropriation: The Conflict between the Public and the Private Interest  
Izvlaštenje: sukob javnog i privatnog interesa (str.142-168) hrvatskipdf 688 KB
Frane Staničić
Pregledni rad
 
Information Administrative Law – A Delineation of the Subject  
Informacijsko upravno pravo – određenje predmeta (str.169-190) hrvatskipdf 531 KB
Alen Rajko
Stručni rad
 
Eva Sõrensen i Jacob Torfing (urednici): Theories of Democratic Network Governance (str.191-197) hrvatskipdf 191 KB
Ana Petek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dopustivost upravne tužbe protiv ukidnog rješenja u disciplinskom postupku provedenom prema odredbama Zakona o kaznenom postupku (str.199-205) hrvatskipdf 168 KB
Damir Juras
Ostalo
 
Europski sud za ljudska prava (str.207-230) hrvatskipdf 583 KB
Frane Staničić, Lana Ofak
Ostalo
 
Praksa Ustavnog suda u vezi s lokalnim izborima (str.231-247) hrvatskipdf 425 KB
Sandra Marković
Ostalo
 
Upravni sud RH (str.249-253) hrvatskipdf 125 KB
Damir Juras
Ostalo
 
Središnji državni ured za upravu (str.255-262) hrvatskipdf 207 KB
Sanda Pipunić
Ostalo
 
Tribina Instituta za javnu upravu Strategija reforme državne uprave – rezultati i poteškoće (str.263-265) hrvatskipdf 41 KB
Goranka Lalić Novak
Vijest
 
Stručni skup Lokalna samouprava i izravni izbori: neizvjesnosti prije i nakon izbora (str.266-275) hrvatskipdf 70 KB
Mihovil Škarica
Vijest
 
Statistika, popis članaka i popis recenzenata za časopis Hrvatska javna uprava za 2008. (str.276-282) hrvatskipdf 164 KB
Vedran Đulabić
Vijest
 
Pojmovnik (str.283-295) hrvatskipdf 346 KB
Zdravko Petak
Ostalo
 
Posjeta: 20.206 *