hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 24 No. 1
Datum izdavanja: lipanj 1985.

Objavljen na Hrčku: 8. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
ANTIČKA NASEOBINA NA MAJSANU (str.5-27) hrvatskipdf 10 MB
HABITAT ANTIQUE À MAJSAN (str.5-27) francuskipdf 10 MB
Cvito Fiskovć
Izvorni znanstveni članak
 
RANOKRŠĆANSKI FIGURALNI MOZAIK U STAROM GRADU NA HVARU (str.29-37) hrvatskipdf 4 MB
MOSAIQUE FIGURATIVE PALÉOCHRÉTIENNE À STARI GRAD (ÎLE DE HVAR) (str.29-37) francuskipdf 4 MB
Jasna Jeličić
Izvorni znanstveni članak
 
FRESKA S LIKOM SV. HRISTOFORA NA PROČELJU CRKVE SV. ANE U KOTORU (str.39-44) hrvatskipdf 2 MB
FRESQUE AVEC L’EFFIGIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LA FAÇADE DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE DE KOTOR (str.39-44) francuskipdf 2 MB
Rajko Vujičić
Izvorni znanstveni članak
 
BILJEŠKA O BONINU U ŠIBENIKU (str.45-50) hrvatskipdf 2 MB
NOTE SUR BONINO À ŠIBENIK (str.45-50) francuskipdf 2 MB
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
 
HISPANO-MAURSKA MAJOLIKA IZ ZADRA (str.51-71) hrvatskipdf 11 MB
MAJOLIQUE HISPANO-MAURESQUE PROVENANT DE ZADAR (str.51-71) francuskipdf 11 MB
Sofija Petricioli
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS PROČELJA I PROSTORA HVARSKE KATEDRALE I PROBLEM STILSKOG ODREĐENJA (str.73-98) hrvatskipdf 13 MB
RAPPORT ENTRE LA FAÇADE ET L’ESPACE DE LA CATHÉDRALE DE HVAR ET PROBLÉME DE L’ORDONNANCE STYLISTIQUE (str.73-98) francuskipdf 13 MB
Radovan Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
OMIŠKE OTARSKE PALE OKO PALME MLAĐEGA (str.99-123) hrvatskipdf 15 MB
LE PALE DI OMIŠ INTORNO A PALMA IL GIOVANE (str.99-123) talijanskipdf 15 MB
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
PET IKONA NA STAKLU IZ DALMACIJE (str.125-138) hrvatskipdf 7 MB
CINQ ICÔNES SUR VERRE PROVENANT DE DALMATIE (str.125-138) francuskipdf 7 MB
Cvito Fiskovć
Izvorni znanstveni članak
 
NEPOZNATI CIKLUS ANTONIJA BALESTRE (str.139-150) hrvatskipdf 7 MB
UN CICLO IGNOTO DI ANTONIO BALESTRA (str.139-150) talijanskipdf 7 MB
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKA GIUSEPPEA ZAISA NA BRAČU (str.151-156) hrvatskipdf 3 MB
PEINTURE DE GIUSEPPE ZAIS À BRAČ (str.151-156) francuskipdf 3 MB
Davor Domančić
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKA ANTONIJA ZUCCHIJA U KOMIŽI NA VISU (str.157-166) hrvatskipdf 5 MB
PEINTURE D’ANTONIO ZUCCHI À KOMIŽA (ÎLE DE VIS) (str.157-166) francuskipdf 5 MB
Zoraida Demori-Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.132 *