hrcak mascot   Srce   HID

Psihologijske teme, Vol. 15 No. 1, 2006.


Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 30. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Spolne i dobne razlike adolescenata u suočavanju sa stresom vezanim uz školu (str.7-24) hrvatskipdf 254 KB
Age and Gender Differences in Coping with School- Related Stressful Situation in Adolescence (str.7-24)  
Barbara Kalebić Maglica
Izvorni znanstveni članak
 
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja (str.25-58) hrvatskipdf 400 KB
Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies (str.25-58)  
Darko Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki (str.59-80) hrvatskipdf 284 KB
Perception of Past Relations and Attachment of Adolescents and Their Mothers (str.59-80)  
Sanja Smojver-Ažić, Ines Jakovčić
Izvorni znanstveni članak
 
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (str.81-100) hrvatskipdf 234 KB
Personality Traits and Job and Organizational Attitudes as Predictors of Physical Symptoms (str.81-100)  
Nada Krapić, Bojana Ćoso, Zoran Sušanj
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos crta ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti kod žena i muškaraca (str.101-128) hrvatskipdf 352 KB
Relations of Personality Traits and Attachment Styles with Different Aspects of Sexuality in Men and Women (str.101-128)  
Igor Kardum, Asmir Gračanin, Jasna Hudek-Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Suočavanje s neuspjehom u školi: koliko su važni emocionalna kompetentnost, osobine ličnosti i ciljna orijentacija u učenju? (str.129-150) hrvatskipdf 265 KB
Coping with School Failure: How Important are Emotional Competence, Personality and Learning Goal Orientation? (str.129-150)  
Ingrid Brdar, Sanja Bakarčić
Izvorni znanstveni članak
 
Dedukcija i kondicionali: eksperiment s mentalnom kronometrijom (str.151-176) hrvatskipdf 259 KB
Deduction and Conditionals: A Mental Chronometry Experiment (str.151-176)  
Pavle Valerjev
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 46.495 *