hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 39 No. 75, 2015.


Datum izdavanja: lipanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 1. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
ULOGA I SLIKA SVETE ZEMLJE U SREDNJOVJEKOVNIM TEKSTOVIMA O ŽENSKIM HODOČAŠĆIMA (str.1-15) hrvatskipdf 258 KB
THE ROLE AND IMAGE OF THE HOLY LAND IN ACCOUNTS OF MEDIEVAL FEMALE PILGRIMS (str.1-15)  
Taisiya BELYAKOVA
Pregledni rad
 
RELIGIJSKI ELEMENTI U ISPRAVAMA KOSAČA UPUĆENIH DUBROVNIKU (str.17-35) hrvatskipdf 250 KB
RELIGIOUS ELEMENTS IN THE CHARTERS OF KOSAČA FAMILY SENT TO DUBROVNIK (str.17-35)  
Dijana KORAĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PITANJE DATUMA ROĐENJA HRVATSKOG HUMANISTA I UGARSKOG PRIMASA ANTUNA VRANČIĆA (1504. – 1573.) (str.37-48) hrvatskipdf 466 KB
QUESTION OF THE DATE OF BIRTH OF THE CROATIAN AND HUNGARIAN PRIMATE ANTUN VRANČIĆ (1504 – 1573) (str.37-48)  
Diana SORIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA 16. STOLJEĆA U KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. PETRA APOSTOLA U CERNIKU (str.49-71) hrvatskipdf 674 KB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE SIXTEENTH CENTURY IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF SS CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY OF ST PETER APOSTLE IN CERNIK (str.49-71)  
Juraj LOKMER - Fila BEKAVAC-LOKMER
Pregledni rad
 
PAPA URBAN VIII. I HRVATI – TRAGOM INDULGENCIJE HRVATSKOJ BRATOVŠTINI SV. JURJA I TRIPUNA U MLECIMA (1640.) (str.73-88) hrvatskipdf 249 KB
POPE URBAN VIII AND CROATS – TRACING INDULGENCE OF CONFRATERNITY OF SS GEORGE AND TRYPHON IN VENICE (1640) (str.73-88)  
Juraj BALIĆ - Lovorka ČORALIĆ -
Izvorni znanstveni članak
 
ŽIVOT I DJELO GLAGOLJAŠA DON JEROLIMA KUZMIĆA ŠIMIĆA (ŽUPA SUTOMIŠĆICA, OKO 1726. – 4. 12. 1793.) (str.89-102) hrvatskipdf 441 KB
LIFE AND WORK OF GLAGOLITIC PRIEST DON JEROLIM KUZMIĆ ŠIMIĆ (PARISH SUTOMIŠĆICA, CCA. 1726 – 4TH DEC 1793) (str.89-102)  
Grozdana FRANOV ŽIVKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA FRA MARTINA NEDIĆA KOD UVOĐENJA POREZNE TREĆINE 1848. I U POSAVSKOJ (ORAŠKOJ) BUNI 1857./58. (str.103-119) hrvatskipdf 267 KB
ROLE OF FRA MARTIN NEDIĆ REGARDING INTRODUCTION OF THE TAXING THIRD OF 1848 IN THE UPRISING OF POSAVINA (ORAŠJE) IN 1857/1858 (str.103-119)  
Tado ORŠOLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SVEĆENIK, INTELEKTUALAC I REKTOR SVEUČILIŠTA ANTON FRANKI (1844. – 1908.) – DISCIPLINSKI ILI POLITIČKI PROCES? (str.121-138) hrvatskipdf 267 KB
PRIEST, INTELLECTUAL AND RECTOR OF UNIVERSITY, ANTON FRANKI (1844 – 1908) DISCIPLINARY INVESTIGATION OR POLITICAL PROCESS? (str.121-138)  
Ana BIOČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT PARISH CHURCH OF ST CATHERINE IN ZEMUNIK, WITH A SPECIAL ATTENTION TO ITS RENOVATION IN THE NINETEENTH CENTURY (str.138-156)  
PRILOG POZNAVANJU POVIJESTI ŽUPNE CRKVE SV. KATARINE U ZEMUNIKU S POSEBNIM OBZIROM NA NJEZINU OBNOVU U 19. STOLJEĆU (str.139-156) hrvatskipdf 238 KB
Zdenko DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PROGONI BOSANSKIH GRKOKATOLIKA U KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJI NA STRANICAMA TADAŠNJEG KATOLIČKOG TISKA (str.157-183) hrvatskipdf 291 KB
PERSECUTIONS OF THE BOSNIAN GREEK CATHOLICS IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENIANS / YUGOSLAVIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY CATHOLIC PRESS (str.157-183)  
Daniel PATAFTA
Pregledni rad
 
»NAŠE STANOVIŠTE U POLITICI« – POLITIČKI PROGRAM PRISTAŠA HRVATSKOGA KATOLIČKOG POKRETA OKO RIJEČKIH NOVINA (1912. – 1914.) (str.185-196) hrvatskipdf 258 KB
»OUR STANDPOINTS IN POLITICS« – POLITICAL PROGRAM OF THE SUPPORTERS OF THE CROATIAN CATHOLIC MOVEMENT GATHERED AROUND RIJEČKE NOVINE (1912 – 1914) (str.185-196)  
Veronika Mila POPIĆ
Stručni rad
 
KATOLIČKA CRKVA U RATU U BOSNI I HERCEGOVINI 1992. – 1995. (str.197-227) hrvatskipdf 310 KB
CATHOLIC CHURCH IN THE WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1992 – 1995 (str.197-227)  
Jure KRIŠTO
Izvorni znanstveni članak
 
Isprave križevačkih zemaljskih župana (1274. – 1439.) dokumente priredile i uvodnu studiju napisale Éva B. Halász – Suzana Miljan, Budapest – Zagreb, 2014. (str.229-230) hrvatskipdf 100 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak I, Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.), priredili Juraj Balić – Lovorka Čoralić – Filip Novosel, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. LVII, Zagreb, 2014. (str.230-232) hrvatskipdf 184 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Savo Marković, Stanovništvo srednjovjekovnog Bara, Perast, 2014. (str.232-233) hrvatskipdf 160 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Slavonski Brod, 2013. (str.234-235) hrvatskipdf 181 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Glavinić, Historia Tersattana (Povijest Trsata) / Origine della Provincia Bosna Croatia (Postanak Provincije Bosne Hrvatske), Rijeka, 2014. (str.235-236) hrvatskipdf 160 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Krešimir Čvrljak, Miscellanea franciscana croatica (zbornik o hrvatskim franjevcima), Zagreb, 2013. (str.236-238) hrvatskipdf 183 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Povijest Češke. Od seobe Slavena do suvremenog doba, Zagreb, 2014. (str.238-241) hrvatskipdf 188 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Zoran M. Jovanović – Dragan Brujić, Beogradska nadbiskupija i njeno okruženje u vremenu i prostoru, Beograd, 2014. (str.241-243) hrvatskipdf 175 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Vjera Katalinić, Sorkočevići: dubrovački plemići i glazbenici / The Sorkočevićes: Aristocratic Musicians from Dubrovnik, Zagreb, 2014. (str.243-245) hrvatskipdf 185 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Spalatumque dedit ortum: Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, ur. Ivan Basić – Marko Rimac, Split, 2014. (str.245-248) hrvatskipdf 186 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Jubilej Družbe Isusove. 200 godina od ponovne uspostave (1814. – 2014.), ur. Marijan Štajner – Ivan Šestak, Zagreb, 2014. (str.248-250) hrvatskipdf 173 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Zavjetni darovi bokeljskih pomoraca. Izložba povodom 90. godišnjice djelovanja Društva Bokelja u Zagrebu (Muzej za umjetnost i obrt: 11. studenog 2014. – 18. siječnja 2015.). Katalog izložbe, Zagreb, 2014. (str.250-251) hrvatskipdf 161 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Biobibliographica. Zbornik znanstvenog projekta Hrvatska biobibliografska baština, sv. 4, Zagreb, 2014. (str.251-253) hrvatskipdf 174 KB
Maja KATUŠIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. XXXII, br. 46, Zagreb, 2014. (str.253-254) hrvatskipdf 178 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Senjski zbornik, prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, god. XL, Senj, 2013. (str.255-259) hrvatskipdf 179 KB
Maja KATUŠIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveni skup prigodom 500. obljetnice osnutka Franjevačke provincije Bosne Hrvatske (str.261-262) hrvatskipdf 182 KB
Daniel PATAFTA
Sažetak sa skupa
 
PRIMLJENE PUBLIKACIJE (str.262-267) hrvatskipdf 150 KB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
AUTORI PRILOGA (str.268-268) hrvatskipdf 120 KB
Ostalo  
SADRŽAJ (str.269-273) hrvatskipdf 173 KB
Ostalo  
Posjeta: 12.026 *