hrcak mascot   Srce   HID

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: rujan 2015.

Objavljen na Hrčku: 10. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
POTREBA ZA POSTIGNUĆEM – TEMELJNA ZNAČAJKA STUDENATA PODUZETNIŠTVA (str.7-18) hrvatskipdf 588 KB
NEED FOR ACHIEVEMENT – BASIC FEATURE OF ENTREPRENEURSHIP STUDENTS (str.7-18) engleskipdf 588 KB
Drago Pupavac
Prethodno priopćenje
 
SUVREMENI BIBLIOTEČNI IZVORI U DOMENI EKONOMIJE I MENADŽMENTA: ISKUSTVO IZ SRPSKOG AKADEMSKOG DIGITALNOG OKRUŽENJA (str.19-33) hrvatskipdf 380 KB
CONTEMPORARY LIBRARY RESOURCES IN THE DOMAIN OF ECONOMICS AND MANAGEMENT: EXPERIENCE FROM SERBIAN DIGITAL ACADEMIC ENVIRONMENT (str.19-33) engleskipdf 380 KB
Vesna Župan
Prethodno priopćenje
 
MODEL UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM U FUNKCIJI UNAPREĐENJA IMIDŽA GRADSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA (str.35-48) hrvatskipdf 534 KB
MODEL OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT IN ORDER TO IMPROVE CORPORATE IMAGE IN MUNICIPAL UTILITY COMPANY KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA (str.35-48) engleskipdf 534 KB
Mirjana Babić
Kratko priopćenje
 
RAZVOJ OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO – IZAZOVI I RAZVOJNI ALATI. „RAZVIJANJE VJEŠTINA ZA BUDUĆE POSLOVE” – PRIMJER FINSKE (str.49-59) hrvatskipdf 297 KB
DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP – CHALLENGES AND DEVELOPMENT TOOLS. “DEVELOPING SKILLS FOR FUTURE JOBS” - CASE FINLAND (str.49-59) engleskipdf 297 KB
Asa Hagberg-Andersson
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA UTJECAJA DUGOTRAJNOSTI MENADŽERSKOG POLOŽAJA NA POSLOVNO ODLUČIVANJE (str.61-79) hrvatskipdf 394 KB
THE IMPACT OF LENGTHY MANAGERIAL POSITIONS ON THE BUSINESS DECISIONS (str.61-79) engleskipdf 394 KB
Zvonimir Babić, Ivica Katavić
Izvorni znanstveni članak
 
PODUZETNIŠTVO U POSTMODERNOJ: VERTIKALNO INTEGRIRANE MEDIJSKE KORPORACIJE I PODUZETNIŠTVO 21. STOLJEĆA (str.81-89) hrvatskipdf 246 KB
ENTREPRENEURSHIP IN THE POSTMODERN: VERTICALLY INTEGRATED MEDIA CORPORATIONS AND ENTREPRENEURSHIP OF THE 21ST CENTURY (str.81-89) engleskipdf 246 KB
Joško Lozić
Prethodno priopćenje
 
STAKLENI STROP – POLOŽAJ ŽENA U SUSTAVU ZNANOSTI (str.91-98) hrvatskipdf 225 KB
(str.91-98) engleskipdf 225 KB
Mirjana Nedović, Darija Ivanković, Dušanka Miščević
Prethodno priopćenje
 
ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI (str.99-109) hrvatskipdf 263 KB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN COUNTY OF MEĐIMURJE (str.99-109) engleskipdf 263 KB
Nevenka Breslauer, Marina Gregorić, Ivan Hegeduš
Prethodno priopćenje
 
RAZVOJ POZITIVNOG ODNOSA PREMA CJELOŽIVOTNOM UČENJU UNUTAR PODUZETNIŠTVA (str.111-121) hrvatskipdf 260 KB
(str.111-121) engleskipdf 260 KB
Marina Gašić
Prethodno priopćenje
 
VAŽNOST NOVČANOG TOKA KAO POKAZATELJA KVALITETE PODUZETNIČKOG USPJEHA (str.123-136) hrvatskipdf 288 KB
THE IMPORTANCE OF CASH FLOW AS QUALITY INDICATOR OF ENTREPRENEURIAL SUCCESS (str.123-136) engleskipdf 288 KB
Aljoša Šestanović, Jurica Vukas, Marijana Stojanović
Prethodno priopćenje
 
POZITIVNA KULTURA UČENJA U ORGANIZACIJAMA (str.137-147) hrvatskipdf 237 KB
POSITIVE CULTURE OF LEARNING IN ORGANISATIONS (str.137-147) engleskipdf 237 KB
Željko Šundov, Marina Gregorić
Prethodno priopćenje
 
PODUZETNIČKA PEDAGOGIJA – ISKUSTVA IZ SRBIJE (str.149-155) hrvatskipdf 219 KB
ENTREPRENEURIAL PEDAGOGY – ENTREPRENEURIAL KIDS (str.149-155) engleskipdf 219 KB
Vesna Dimitrijević, Slađana Milošević
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 15.541 *