hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša,Vol. 11 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 9. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-3) hrvatskipdf 132 KB
Ostalo  
Popis suradnika u časopisu »Ekonomska i ekohistorija«, broj 11 (2015) (str.4-4) hrvatskipdf 140 KB
List of contributors in the magazine »Economic- and ecohistory«, number 11 (2015) (str.4-4)  
Ostalo  
Economic and Ecohistory. Introduction for special issue on history and sustainability (str.5-5) engleskipdf 142 KB
Hrvoje Petrić, Paul Hirt
Uvodnik
 
Ekonomska i ekohistorija. Tematski broj »Povijest i održivost« (str.6-6) hrvatskipdf 135 KB
Hrvoje Petrić, Paul Hirt
Uvodnik
 
The Historiography of Sustainability: An Emergent Subfield (str.7-18) engleskipdf 317 KB
Historiografija održivosti: novonastala disciplina (sažetak) (str.18-18)  
Jeremy L. Caradonna
Izvorni znanstveni članak
 
Sustaining sustainable development: The shifting moral base of the concept, 1972-2002 (str.19-32) engleskipdf 295 KB
Održavanje održivog razvoja: premještanje moralnog temelja koncepta, u periodu između 1972.-2002. godine (sadržaj) (str.32-32)  
J.A. du Pisani
Izvorni znanstveni članak
 
Podučavanje održivog razvoja korištenjem usmjerenog multidisciplinarnog pristupa (Sažetak) (str.33-42) engleskipdf 268 KB
Teaching Sustainability Using a Focused Multi-disciplinary Approach (str.42-42)  
Teresa Sabol Spezio
Izvorni znanstveni članak
 
How Winter Tourism Transformed Agrarian Livelihoods in an Alpine Village. The Case of Damüls in Vorarlberg/Austria (str.43-63) engleskipdf 850 KB
Kako je zimski turizam preobrazio zemljoradničku egzistenciju alpskog sela, na primjeru mjesta Damüls u pokrajini Vorarlberg (Austrija) (sažetak) (str.63-63)  
Robert Gross, Verena Winiwarter
Izvorni znanstveni članak
 
Marginal Islands ans Sustain Ability: 2,000 Years of Human Settlement in Eastern Micronesia (str.64-74) engleskipdf 696 KB
Marginalni otoci i održivost: dvije tisuće godina naseljenosti otoka istočne Mikronezije (sažetak) (str.74-74)  
Frank Thomas
Izvorni znanstveni članak
 
History and Environmental Crisis (str.75-92) engleskipdf 354 KB
Povijest i kriza okoliša (sažetak) (str.92-92)  
Alice Bullard
Izvorni znanstveni članak
 
»Wuai, Kesiazheh, Nyengui:« History and Livelihood Challenges in a Cameroon’s Montane Forest Reserve (str.93-104) engleskipdf 286 KB
Wuai, Kesiazheh, Nyengui: Povijest i životni izazovi u zaštićenom šumskom rezervatu Kameruna (sažetak) (str.104-104)  
Henry Kam Kah
Izvorni znanstveni članak
 
Building the Resilience of Croatian Agriculture to Environmental and Economic Shocks (str.105-122) engleskipdf 654 KB
Izgradnja otpornosti hrvatske poljoprivrede na ekološke i ekonomske šokove (sadržaj) (str.122-122)  
Megan Barry, Paul Hirt, Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Creating New Opportunities for an old Mining Region: the Case of Idrija (Slovenia) (str.123-138) engleskipdf 838 KB
Stvaranje novih mogućnosti za staru rudarsku regiju: primjer Idrije u Sloveniji (sažetak) (str.138-138)  
Matija Zorn, Janez Nared, Nika Razpotnik Viskovic
Izvorni znanstveni članak
 
Subsistence, Prosperity and Abandonment of Alpine Isolated Farms in the Dynamic 17th Century Environment: Case Study from the Upper Savinja Valley with Special Emphasis on Tenants’ Inventories (str.139-181) engleskipdf 1 MB
Opstanak, prosperitet i napuštanje izoliranih farmi u dinamičnom okolišu 17. stoljeća (primjer doline Gornje Savinje s posebnim naglaskom na imovinu zakupnika vlastelinske zemlje) (Sažetak) (str.181-181)  
Žiga Zwitter
Izvorni znanstveni članak
 
Instructions to contributors (str.182-183) engleskipdf 189 KB
Ostalo  
Upute suradnicima (str.183-184) hrvatskipdf 207 KB
Ostalo  
Posjeta: 9.266 *