hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 85 No. 4, 2015.


Bogoslovska smotra,Vol. 85 No. 4
Datum izdavanja: siječanj 2016.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.927-928) hrvatskipdf 257 KB
Contents (str.929-929) engleskipdf 212 KB
Index (str.931-931) latinskipdf 205 KB
Ostalo  
Neki vidici »postmodernog« mišljenja (str.933-939) hrvatskipdf 229 KB
Alojz ĆUBELIĆ
Uvodnik
 
Suvremeno poimanje slobode i njegove posljedice za kršćansku praksu (str.941-941) hrvatskipdf 359 KB
The Contemporary Concept of Freedom and its Consequences for Christian Praxis (str.955-955)  
Nenad MALOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Umjetnost kao očovječenje. Antropologija u estetičkoj misli Rajmunda Kuparea (str.957-978) hrvatskipdf 395 KB
Art as a Humanizing Agent. Anthropology in Rajmund Kupareo’s Aesthetic Thought (str.957-978)  
Ivan DODLEK
Izvorni znanstveni članak
 
Fenomenologija prisutnosti. Apsolutno, religija i filozofija u misli Martina Bubera (str.979-1005) hrvatskipdf 414 KB
The Phenomenology of Presence. The Absolute, Religion, and Philosophy in Martin Buber’s Thought (str.979-1005)  
Ante AKRAP
Izvorni znanstveni članak
 
Dijalektika »prvoga Adama« i »posljednjega Adama« u antropologiji apostola Pavla (str.1007-1025) hrvatskipdf 401 KB
The Dialectics of the »First Adam« and the »Last Adam« in the Apostle Paul’s Anthropology (str.1007-1025)  
Porfirije PERIĆ, Dragan RADIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto Platon nije zaplakao u Fedonu? (str.1027-1027) hrvatskipdf 390 KB
Why Plato did not Shed a Tear in Phaedo? (str.1048-1048)  
Saša HORVAT
Pregledni rad
 
Nadahnuće i istina Svetoga pisma prema dokumentu Papinske biblijske komisije (str.1049-1049) hrvatskipdf 414 KB
Inspiration and the Truth of the Holy Scripture According to the Document of the Pontifical Biblical Commission (str.1076-1076)  
Anto POPOVIĆ
Pregledni rad
 
Radost kao blaženstvo (str.1077-1077) hrvatskipdf 374 KB
Joy as Beatitude (str.1092-1092)  
Richard PAVLIĆ
Pregledni rad
 
Mržnja i pomirenje u Bibliji. 26. međunarodna biblijska konferencija Szeged, 27. – 29. kolovoza 2015. (str.1093-1094) hrvatskipdf 192 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Onostranost. Misaono nadilaženje granica prostora i vremena u religiji, filozofiji i znanosti. Međunarodni forum Junge Theologie 2015. Tanzenberg, 10 – 12. rujna 2015. (str.1095-1098) hrvatskipdf 250 KB
Bruno PETRUŠIĆ
Crtice
 
Tonči Matulić – Mario Cifrak – Ružica Razum – Nenad Malović – Andrea Filić (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila, Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost – Glas Koncila, Zagreb, 2015. (str.1099-1104) hrvatskipdf 266 KB
Andrea FILIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.1105-1106) hrvatskipdf 175 KB
Addresses of Contributors (str.1105-1106)  
Ostalo  
Popis recenzenata u 2015. godini (str.1107-1107) hrvatskipdf 164 KB
Ostalo  
Sadržaj godišta (str.1109-1113) hrvatskipdf 278 KB
Contents of Volume (str.1114-1116) engleskipdf 228 KB
Index anni (str.1117-1119) latinskipdf 219 KB
Kazalo  
Posjeta: 11.195 *