hrcak mascot   Srce   HID

In medias res : časopis filozofije medija,Vol. 4 No. 6
Datum izdavanja: svibanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 27. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
The Rebirth of Spirit in Media: the Specifics of Medial Turn in Philosophy of Mind  
Ponovno rođenje duha u medijima: specifičnost medijalnog obrata u filozofiji duha (str.828-837) hrvatskipdf 292 KB
Damir Smiljanić
Izvorni znanstveni članak
 
Journalism and Media Future - Creating Identity and Reality  
Novinarstvo i mediji budućnosti – kreiranje identiteta i stvarnosti (str.838-858) hrvatskipdf 379 KB
Slađana Stamenković
Prethodno priopćenje
 
Local Media and Democracy in Croatia: Wasted Potential  
Lokalni mediji i demokracija u Hrvatskoj: neiskorišteni potencijal (str.860-880) hrvatskipdf 459 KB
Suzana Kunac, Vesna Roller
Prethodno priopćenje
 
Cybersociality: The End of Man (Like Zoon Politikon)?  
Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikona)? (str.882-894) hrvatskipdf 361 KB
Fulvio Šuran
Pregledni rad
 
Identites and Future of Media  
Identiteti i budućnost medija? (str.896-901) hrvatskipdf 303 KB
Danijela Pantić Conić
Izlaganje sa skupa
 
Jealousy as a Factor of Influence on the Creative Artistic Expression of a Television Reporter  
Ljubomora – faktor utjecaja na kreativno umjetničko izražavanje televizijskog reportera (str.902-911) hrvatskipdf 244 KB
Mirko Jakovljević
Pregledni rad
 
Media Competence of School Pedagogues the Control of Peer Violence  
Medijske kompetencije školskih pedagoga u suzbijanju vršnjačkog nasilja (str.912-923) hrvatskipdf 275 KB
Jelena Maksimović, Jelena Petrović, Jelena Osmanović
Stručni rad
 
New Media - Strategy of Revitalizing or Graphic Arts Relativization  
Novi mediji – strategija revitalizacije ili relativizacije grafičke umjetnosti (str.924-931) hrvatskipdf 321 KB
Miloš Đorđević
Izlaganje sa skupa
 
Media Ecology  
Ekologija medija (str.932-938) hrvatskipdf 261 KB
Marina Ašković
Stručni rad
 
The Future of the Mass Media: Repentance  
Budućnost masovnih medija: pokajanje (str.940-950) hrvatskipdf 240 KB
Daniela Blaževska
Stručni rad
 
Media Seduction in Modern Society of Spectacle and Manipulation  
Medijsko zavođenje u suvremenom društvu spektakla i manipulacije (str.952-969) hrvatskipdf 408 KB
Nenad Vertovšek, Anja Tomović
Ostalo
 
Mass Media „Moments of Truth“ – from Political Communication and Political Marketing to the War Propaganda  
Masmedijski „trenuci istine“ – od političke komunikacije i političkog marketinga do ratne propagande (str.970-993) hrvatskipdf 582 KB
Nenad Vertovšek, Marija Andrić
Ostalo
 
Posjeta: 13.351 *