hrcak mascot   Srce   HID

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe,Vol. 26 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2015.

Objavljen na Hrčku: 7. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.5-6) hrvatskipdf 38 KB
Božo Goluža
Uvodnik
 
Od zemlje do Kraljevstva Mjesto Bosne u strukturi archiregnuma (str.9-88) hrvatskipdf 756 KB
From land to kingdom Position of Bosnia within the structure of Archiregnum (str.9-88)  
Mladen Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
Sedam stoljeća otoka Mrkana u naslovu trebinjskih biskupa (str.89-114) hrvatskipdf 301 KB
Seven centuries from the first mention of the island of Mrkan in the title of the Trebinje bishops (str.89-114)  
Ivica Puljić
Izvorni znanstveni članak
 
Ludovik I. Veliki (1342.-1382.) u srednjovjekovnim ispravama bosansko-humskih vladara (str.115-134) hrvatskipdf 270 KB
Louis I the Great (1342 to 1382) in medieval documents of the Bosnia-Hum rulers (str.115-134)  
Milko Brković
Izvorni znanstveni članak
 
Narativ o bitki kod Dubice 1513. godine iz Životopisa Petra Berislavića fikcionalna je priča (str.135-152) hrvatskipdf 2 MB
The narrative on the battle of Dubica from Petar Berislavic's Vita is a fictional story (str.135-152)  
Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak
 
Nahija Mostar u svjetlu prvih osmanskih popisa (str.153-164) hrvatskipdf 159 KB
Nahiye* of Mostar in the light of the first Ottoman censuses (str.153-164)  
Dijana Pinjuh
Pregledni rad
 
Školovanje Jure (fra Petra) Kordića (str.165-185) hrvatskipdf 269 KB
Education of Jure (Fr. Petar) Kordic (str.165-185)  
Rudolf Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Zarazne bolesti u Hercegovini u doba turske vladavine (str.187-213) hrvatskipdf 279 KB
Infectious diseases in Herzegovina during the Turkish rule (str.187-213)  
Robert Jolić
Izvorni znanstveni članak
 
Austrougarske utvrde u Hercegovini Obrambena crta: Kalinovik, Ulog-Obrnja, Nevesinje, Stolac (die zweite linie) (str.215-250) hrvatskipdf 41 MB
Austro-Hungarian forts in Herzegovina Defensive line: Kalinovik, Ulog-Obrnja, Nevesinje, Stolac (die zweite linie) (str.215-250)  
Manuel Martinović
Stručni rad
 
Inicijativa za autonomiju Hercegovine s ciljem slabljenja Radićeva utjecaja na skupštinskim izborima 1925. godine (str.251-264) hrvatskipdf 172 KB
An initiative for the autonomy Herzegovina with the aim of weakening Radic's influence on the 1925 parliamentary elections (str.251-264)  
Ivica Glibušić
Izvorni znanstveni članak
 
Skica za povijest Nijemaca i Austrijanaca u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na njihovu sudbinu tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraću (str.265-297) hrvatskipdf 393 KB
A brief historical overview of the position of Germans and Austrians in Bosnia and Herzegovina, with particular reference to the period during and after World War II (str.265-297)  
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
Matične knjige župe Dubrave 1708.-1946.: izgubljeni svjedoci naše prošlosti (str.299-310) hrvatskipdf 5 MB
Registers of the parish of Dubrava from 1708-1946: the lost witnesses of our past (str.299-310)  
Marinko Marić
Pregledni rad
 
Novi pristup poetsko-likovnom opusu Vlade Puljića (str.311-323) hrvatskipdf 2 MB
New approach to Vlado Puljić's painting and poetry (str.311-323)  
Barbara Martinović
Stručni rad
 
Koromanov dekalog. Veselko Koroman, Stariji od vremena, Zagreb, 2008. (str.327-335) hrvatskipdf 178 KB
Ratko Perić
Recenzija, Prikaz
 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, br. 107, Split, 2014., 420 str. (str.336-340) hrvatskipdf 82 KB
Željka Pandža
Recenzija, Prikaz
 
Joško Belamarić - Bratislav Lučin - Marko Trogrlić - Josip Vrandečić (ur.), Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., Književni krug Split - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 534 str. (str.341-344) hrvatskipdf 77 KB
Ana Noković
Recenzija, Prikaz
 
Jacques Le Goff, Trgovci i bankari u srednjem vijeku, Kulturni informativni centar - Jesenski i Turk, Zagreb, 2014., 147 str. (str.345-346) hrvatskipdf 56 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz
 
Robert Jolić (prir.), Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM - Franjevačka knjižnica Mostar - Hrvatski institut za povijest Zagreb, Mostar - Zagreb, 2014., str. 1031+ ilustracije. (str.347-351) hrvatskipdf 87 KB
Dijana Korać
Recenzija, Prikaz
 
Jure Krišto, Partija, UDBA i svećenička udruženja. UDBin elaborat o Udruženjima i drugi dokumenti, Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, Zagreb, 2014., 157 str. (str.352-355) hrvatskipdf 72 KB
Marina Beus
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 14.287 *