hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 22. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Društvena odazivnost lokalne samouprave i funkcioniranje lokalnih službi: slučaj Makedonije  
Social Responsiveness and Service Performance of Local Government: The Case of Macedonia (str.219-239) engleskipdf 197 KB
Aleksandra Maksimovska, Aleksandar Stojkov
Pregledni rad
 
Veličina organizacije kao jedan od odlučujućih čimbenika mjerenja rezultata i kvalitete – što može naučiti hrvatska lokalna samouprava  
Organizational Size as a Determining Factor of Performance and Quality Measurement: Lessons for the Croatian Local Self-Government (str.237-266) engleskipdf 216 KB
Romea Manojlović
Izvorni znanstveni članak
 
Decentralizacija i upravljanje obrazovnim sustavom u Meksiku  
Decentralisation and Governance of the Education System in Mexico (str.267-294) engleskipdf 201 KB
Mauricio Covarrubias Moreno, Adriana Plasencia Díaz, Mauricio Covarrubias Romero
Pregledni rad
 
Water Management as an Issue in the Territorial Integration of Local Units  
Upravljanje vodnim uslugama kao faktor teritorijalne integracije lokalnih jedinica (str.295-315) hrvatskipdf 384 KB
Desanka Sarvan
Pregledni rad
 
Management of Archival Institutions and Programmes  
Menadžment arhivskih ustanova i programa (str.319-339) hrvatskipdf 146 KB
Kristijan Karajić
Stručni rad
 
Constitutionality and Legality Control over Independent Regulatory Bodies  
Kontrola ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela (str.341-380) hrvatskipdf 243 KB
Josip Vučković
Pregledni rad
 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske (str.381-389) hrvatskipdf 105 KB
Gordana Karapandža Prica
Ostalo
 
Ministarstvo financija – Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (str.391-402) hrvatskipdf 129 KB
Sadika Bajutti
Ostalo
 
Conference Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress (str.403-406) engleskipdf 105 KB
Daria Dubajić
Vijest
 
Sastanak COST Projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison (str.407-408) hrvatskipdf 85 KB
Jasmina Džinić
Vijest
 
Deseti Forum za javnu upravu Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu (str.409-410) hrvatskipdf 88 KB
Iva Lopižić
Vijest
 
Gostujuće predavanje profesora Stephanea de la Rose (str.411-412) hrvatskipdf 87 KB
Ivan Lehpamer
Vijest
 
upravni kapacitet; upravna koordinacija; složenost upravne organizacije; okolina upravne organizacije; funkcije upravne organizacije (str.413-420) hrvatskipdf 165 KB
Teo Giljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
hrvatskipdf 53 KB
engleskipdf 53 KB
Kazalo  
Posjeta: 13.478 *