hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatske vode, Vol. 24 No. 97, 2016


Hrvatske vode,Vol. 24 No. 97
Publication date: September 2016

Published on HRČAK: 20 September 2016
Table of contents Full text
Primjena višekriterijske analize u svrhu odabira optimalne metode procjene prirodne ranjivosti krških vodonosnika (str.193-202) croatianpdf 474 KB
Implementation of multi-criterial analysis to selecting the optimal method for intrinsic vulnerability assessment of karst aquifers (str.193-202) englishpdf 474 KB
Jelena Loborec, Bojan Đurin
Review article
 
Ranjivost obala otoka Raba zbog rasta razine mora (str.203-214) croatianpdf 876 KB
Vulnerability of the Rab island coastline due to sea level rise (str.203-214) englishpdf 876 KB
Igor Ružić, Čedomir Benac
Preliminary communication
 
Održivo gospodarenje otpadnim vodama iz procesa proizvodnje vina (str.215-222) croatianpdf 266 KB
Stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda s pregledom novih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite voda, Mali Lošinj, 19.-22. travnja 2016.Sustainable management of wastewater from wine production (str.215-222) englishpdf 266 KB
Višnja Oreščanin
Review article
 
Uklanjanje (razgradnja) brana i/ili pregrada na otvorenim vodotocima (str.223-232) croatianpdf 340 KB
Removal (disassembling) of dams and/or barriers on open watercourses (str.223-232) englishpdf 340 KB
Tanja Roje-Bonacci, Ognjen Bonacci
Professional paper
 
Stručni prikaz: Špilje u kršu kao mjesta koja sadržavaju brojne i značajne informacije ključne za razumijevanje prošlosti i korisne za sadašnjost i budućnost (str.233-240) croatianpdf 361 KB
Ognjen Bonacci
Other
 
Osnovni podaci o doktorskim disertacijama i magistarskim radovima u području hidrotehnike - vodnog gospodarstva i suradničkih djelatnosti od 1991. do 2015. godine (str.241-251) croatianpdf 191 KB
Josip Marušić
Other
 
Hrvatsko botaničko društvo i udruga BIOM: Stručna ekskurzija u Ninski zaljev, 7. svibnja 2016. (str.251-254) croatianpdf 294 KB
Damir Viličić
Other
 
Prikaz knjiga i publikacija (str.255-260) croatianpdf 213 KB
Branka Beović (ur.)
Other
 
croatianpdf 58 KB
Bojana Horvat
Editorial
 
Visits: 4.345 *