hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Istarskog arhiva, Vol. 22 No. (2015), 2015.


Vjesnik Istarskog arhiva,Vol. 22 No. (2015)
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 2. 12. 2016.
Sadržaj Puni tekst
HR-DAPA-323 “Kvarner”, company for shipping, transport and international freight forwarding from Umag  
HR-DAPA-323 “Kvarner” impresa di navigazione, trasporti e spedizione internazionale Umago  
HR-DAPA-323 »Kvarner« Poduzeće za plovidbu, transport i međunarodnu špediciju Umag – Sumarni inventar (str.17-54) hrvatskipdf 361 KB
Andrea Runko Babić
Stručni rad
 
State Archives in Pazin during the period of management of Ljubomir Petrović (1960 – 1966)  
Archivio di Stato di Pisino nel periodo in cui fu direttore Ljubomir Petrović (1960 – 1966)  
Državni arhiv u Pazinu za vrijeme direktora Ljubomira Petrovića (1960. – 1966.) (str.55-73) hrvatskipdf 303 KB
Elvis Orbanić
Pregledni rad
 
Presbyter, uxor, dominus, magister... Internal differentiation and identities of the Labin social groups during the Middle Age and the Early Modern Period – semiotics and practice  
Presbyter, uxor, dominus, magister... Differenziazione interna e identità dei gruppi sociali di Albona nel medioevo e nella prima età moderna – semiotica e prassi  
Presbyter, uxor, dominus, magister... Unutrašnja diferencijacija i identiteti labinskih socijalnih skupina u srednjem i ranom novom vijeku – semiotika i praksa (str.77-123) hrvatskipdf 664 KB
Davor Salihović
Prethodno priopćenje
 
A ruthless facet of Fascism: electoral manipulations in the Boljun area  
Il lato oscuro del fascismo: manipolazioni elettorali nell’area di Bogliuno  
Surovo naličje fašizma: izborne manipulacije na Boljunštini (str.125-150) hrvatskipdf 2 MB
Samanta Paronić
Prethodno priopćenje
 
Eastern Adriatic Coast – the keeper of musical and dance traditions of the Croats  
Costa est adriatica – la custode della tradizione della musica e del ballo dei croati  
Istočnojadranska obala - čuvarica glazbene i plesne tradicije Hrvata (str.151-170) hrvatskipdf 344 KB
Ante Cukrov
Pregledni rad
 
Pljočkanje: from a shepherds game to a sport  
Pljočkanje (Gioco Delle piastrelle): dal gioco da pastori ad uno sport  
Pljočkanje: od pastirske igre do sporta (str.171-180) hrvatskipdf 240 KB
Mirjana Margetić
Pregledni rad
 
Međunarodna arhivistička konferencija »Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine« (International Archival Convention “The State and the Outlook of Archival Glagolitic Heritage”) Pazin – Rijeka: Državni arhiv u Pazinu i dr., 28. i 29. svibnja 2015. (str.183-186) hrvatskipdf 157 KB
Mirela Mrak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
9. Jesenska arhivistička škola 2015. – 9th IIAS Autumn archival school 2015, Trst – Lipica, 18. – 25. listopada 2015. (str.187-189) hrvatskipdf 155 KB
Maja Milovan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Presentazione del volume: Ignazio Gaetano de Buset. Visita spirituale del 1788 in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski. Duhovna Vizitacija iz 1788. godine u Istri (2nd Croatia ICARUS days: Archives and Community, Dubrovnik, 12 marzo 2016) (str.190-192) talijanskipdf 170 KB
Gaetano Zito
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bruno Dobrić – Marija Smolica (sastavili), Katalog knjiga iz XVI. stoljeća (cinquecentina) u knjižnicama, muzejima i franjevačkim samostanima u hrvatskom dijelu Istre – Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in bibliothecis, musaeis, monasterisque s. Francisci Histriae Croaticae asservantur, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Sveučilišna knjižnica, 2014., 290 str. (str.193-194) hrvatskipdf 145 KB
Marino Martinčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jakov Jelinčić, Knjiga ređenja u Pićnu (Prothocollum) (1632. – 1783.), Posebna izdanja DAPA, sv. 37, Pazin: Državni arhiv u Pazinu 2015., 336 str. (str.195-196) hrvatskipdf 127 KB
Marino Martinčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Deborah Rogoznica (ur.), Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci konzervatorske službe u Istri, ser./coll. Histria Colloquium IV, Koper/Capodistria: Histria Editiones, 2015., 369 str. (str.197-201) hrvatskipdf 183 KB
Robert Matijašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mihovil Dabo, Sve za Boga, vjeru i puk: biskup Juraj Dobrila u svom vremenu, Posebna izdanja DAPA, sv. 36, Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., 287 str. (str.202-204) hrvatskipdf 145 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Polić – Petar Strčić, Kalendar “Istran” 1869. i 1870. godine. Prvo glasilo Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka, Posebna izdanja DAPA, sv. 33, Pazin – Rijeka: Državni arhiv u Pazinu – Povijesno društvo Rijeka – Matica hrvatska Kastav, 2015., 175 str. (str.205-206) hrvatskipdf 143 KB
Marino Martinčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bruno Dobrić (ur.), Carska i kraljevska mornarica u Puli i na Jadranu od 1856. do 1918. godine. Pomorskopovijesni i kulturnopovijesni prilozi – Die K.u.K. Marine in Pola und an der Adria: von 1856 bis 1918. Marine- und kulturhistorische Beiträge, Pula: Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice »Viribus unitis«, 2014., 305 str. (str.207-210) hrvatskipdf 153 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Medved, Riječka Crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Zagreb: Kršćanska sadašnjost – Riječka nadbiskupija – Državni arhiv u Pazinu, 2015., 751 str. (str.211-214) hrvatskipdf 156 KB
Marino Martinčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipan Trogrlić, Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945. – 1971., Posebna izdanja DAPA, sv. 32, Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Pula, 2014., 412 str. (str.215-218) hrvatskipdf 157 KB
Filip Zoričić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srđa Orbanić – Aleksandar Žigant, Zataj(e)na Istra. Imena naselja i rudina u hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sjećanje, Pula: Udruga za promicanje istarske tradicijske baštine Korenika, 2013., 784 str. (str.219-220) hrvatskipdf 120 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija Mogorović Crljenko – Elena Uljančić-Vekić (ur.), Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru – Animalia, bestiae, ferae…: Animals in History in the Adriatic Area, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa “6. istarski povijesni biennale” – Collected Papers from the International Scientific Conference “The 6th Istrian History Biennale”, sv./vol. 6, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti – Državni arhiv u Pazinu, 2015., 263 str. (str.221-224) hrvatskipdf 161 KB
Maja Manović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Šiklić (ur.), Dr. Juraj Dobrila (1812. – 1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.– 2012.): Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Puli i Pazinu 25. i 26. listopada 2012. u povodu 200. obljetnice rođenja dr. Jurja Dobrile i 100. obljetnice Krasne zemlje, Pazin – Poreč: »Josip Turčinović« d. o. o. – Porečka i Pulska biskupija, 2015., 271 str. (str.225-231) hrvatskipdf 199 KB
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Barbanski zapisi, sv. 3., Zbornik radova znanstvenog skupa “Barban i Barbanština od prapovijesti do danas”, 4. memorijal Petra Stankovića – “Barban u srcu”, Barban, 2015., 344 str. (str.232-236) hrvatskipdf 162 KB
Sara Mužina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
41. znanstveni skup Pazinski memorijal Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću III. Pazin, 2. listopada 2015. (str.237-239) hrvatskipdf 141 KB
Mirela Mrak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.125 *