hrcak mascot   Srce   HID

Govor, Vol. 8-9 No. 1-2, 1992.


Datum izdavanja: rujna 1992.

Objavljen na Hrčku: 3. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
SAMI GLASNICI (str.1-30) hrvatskipdf 6 MB
Ivo Škarić
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA MJESTA ARTIKULACIJE BEZVUČNIH OKLUZIVA (str.31-47) hrvatskipdf 3 MB
Juraj Bakran, Damir Horga, Milan Stamenković
Izvorni znanstveni članak
 
PONAVLJANJA U PJESNIŠTVU JURE KAŠTELANA (str.49-90) hrvatskipdf 8 MB
Branko Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
MOTORIČKA KONTROLA PROIZVODNJE GOVORA (str.91-111) hrvatskipdf 4 MB
Damir Horga, Maja Mušura-Kekić
Pregledni rad
 
POKUŠAJ KLASIFIKACIJE CESTOVNIH METAFORA PREMA ISKUSTVENIM PODRUČJIMA (str.113-134) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Ivas
Pregledni rad
 
NEKI ASPEKTI VREMENSKE ORGANIZACIJE GLASNIKA (str.135-150) hrvatskipdf 3 MB
Gordana Mikulić
Pregledni rad
 
IVO SKAR1C: FONETIKA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA U: Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić i Stjepko Težak: POVIJESNI PREGLED, GLASOVI I OBLICI HRVA TSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA. Zagreb: HAZU; Globus (Nakladni zavod), 1991 (str.151-154) hrvatskipdf 787 KB
Damir Horga
Ostalo
 
SASTANAK ODJELA Z/4 FONETIKU HRVATSKOG FILOLOŠKOG DRUŠTVA (str.155-155) hrvatskipdf 215 KB
Vesna Mildner
Ostalo
 
Posjeta: 4.801 *