hrcak mascot   Srce   HID

Govor, Vol. 4 No. 2, 1987.


Datum izdavanja: rujna 1987.

Objavljen na Hrčku: 7. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
NAČELA I POČELA FONETIKE (str.93-108) hrvatskipdf 3 MB
Jugoslav Gospodnetić
Izvorni znanstveni članak
 
DIGITALNO PREDSTALJANJE I ANALIZA GOVORA U VREMENSKOJ DOMENI (str.109-132) hrvatskipdf 5 MB
Milan Stamenković
Izvorni znanstveni članak
 
APSOLUTNO RAZLIKOVANJE VISINE TONA U OPSEGU VARIJACIJE Fo NORMALNOG GOVORA (str.133-137) hrvatskipdf 1 MB
Juraj Bakran
Izvorni znanstveni članak
 
SILAZNI NAGLASCI NA NEPOČETNIM SLOGOVIMA RIJEČI (str.139-151) hrvatskipdf 3 MB
Ivo Škarić, Zrinka Babić, Đurđa Škavić, Gordana Varošanec
Izvorni znanstveni članak
 
ORTOEPSKA ODSTUPANJA U TELEVIZIJSKIM DNEVNICIMA (str.153-162) hrvatskipdf 2 MB
Tanja BUZINA
Stručni rad
 
PRIMJER DOBROG TELEVIZIJSKOG INTERVJUA (str.163-172) hrvatskipdf 2 MB
Jasmin NIKIĆ
Stručni rad
 
EVROPSKA KONFERENCIJA O GOVORNOJ TEHNOLOGIJI (str.173-176) hrvatskipdf 873 KB
J. Bakran, M. Stamenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
II. MEDUNARODNI KONGRES FONETSKIH ZNANOSTI (str.177-180) hrvatskipdf 880 KB
Vesna Mildner
Ostalo
 
SAVJETOVANJE »FONOLOŠKI I FONETSKI ASPEKTI GOVORENOG JEZIKA U TEORIJI I PRIMJENI« (str.181-184) hrvatskipdf 867 KB
Damir Horga
Ostalo
 
Posjeta: 15.258 *