hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 52 No. 4, 2017.


Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj – Contents (str.525-526) hrvatskipdf 139 KB
Kazalo  
Ljubiti Crkvu (str.527-530) hrvatskipdf 111 KB
Mladen Parlov
Uvodnik
 
Je li Bog sličan? Lateransko pravilo govora o Bogu (str.531-550) hrvatskipdf 201 KB
Is God similar? Lateran rule of speaking about God (str.550-550)  
Stjepan Kušar
Pregledni rad
 
Figures of speech in the poetry of Malkica Dugeč  
Figure riječi u poeziji Malkice Dugeč (str.551-569) hrvatskipdf 162 KB
Milan Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Women writing and catholic engagement in Sida Košutić’s work  
„Žensko pismo” i katolički angažman Side Košutić (na primjeru konstrukcije protagonistkinja u romanesknoj trilogiji S naših njiva,1944.) (str.570-591) hrvatskipdf 239 KB
Kornelija Kuvač-Levačić, Jelena Alfirević
Izvorni znanstveni članak
 
The ecumenical dialogue with orthodoxy according to Joseph Ratzinger and the Russian-Orthodox perspective of the ecumenism with catholics  
Ekumenski dijalog s pravoslavljem prema Josephu Ratzingeru i ruskopravoslavna perspektiva ekumenizma s katolicima (str.592-611) hrvatskipdf 228 KB
Valerija Nedjeljka Kovač, Emanujila Oksana Vishka
Pregledni rad
 
„From Conflict to Communion” - four theological themes in the document of Lutheran-Catholic commission on unity and joint commemoration of the Reformation in 2017  
Od sukoba do zajedništva. Četiri teološke teme dokumenta Luteransko-katoličke komisije o jedinstvu i zajedničkoj komemoraciji reformacije u 2017. godini (str.612-631) hrvatskipdf 196 KB
Ivan Macut
Pregledni rad
 
Publishing children’s photos on the internet and ethical responsibility of parents in the context of narcissistic culture  
Objavljivanje dječjih fotografija na internetu i etička odgovornost roditelja u kontekstu narcističke kulture (str.632-649) hrvatskipdf 173 KB
Ivica Šola, Mirta Germovšek
Pregledni rad
 
Na vratima Svetoga sa Željkom Mardešićem (str.651-652) hrvatskipdf 108 KB
Ante Vučković
Izlaganje sa skupa
 
The sacred foundations of monotheistic religions Drawing on Mardešić's Concept of Sacredness  
Sveti počeci monoteističkih religija Uz Mardešićevu koncepciju svetoga (str.653-666) hrvatskipdf 157 KB
Ivan Šarčević
Izvorni znanstveni članak
 
Christians facing the challenges of pluralism Elements of theology of pluralism in the thought of Željko Mardešić  
Kršćanin pred izazovima pluralizma Elementi teologije pluralizma u misli Željka Mardešića (str.667-683) hrvatskipdf 164 KB
Nikola Bižaca
Izvorni znanstveni članak
 
Christian churches on the path of christian reconciliation? (by example of the relationship between the Catholic Church and Serbian Orthodox Church according to the „attainments” of the last war in Bosnia and Herzegovina)  
Kršćanske crkve na putu kršćanskoga pomirenja? (na primjeru odnosa Katoličke Crkve i Srpske pravoslavne Crkve prema ‘tekovinama’ posljednjega rata u Bosni i Hercegovini) (str.684-706) hrvatskipdf 210 KB
Ivan Markešić
Izvorni znanstveni članak
 
Paresis in Željko Mardešić's work  
Parezija u djelu Željka Mardešića (str.707-722) hrvatskipdf 207 KB
Jadranka Brnčić
Izvorni znanstveni članak
 
The council christianity in the chains of ideology Mardešić's view of ideological in Christianity, particularly in Croatian circumstances  
Koncilsko kršćanstvo u okovima ideologije Mardešićev pogled na ideološko u kršćanstvu, posebno u hrvatskim prilikama (str.723-736) hrvatskipdf 196 KB
Jure Perišić
Pregledni rad
 
Popular piety in the gap between cogntive and emotional  
Pučka pobožnost u rascjepu između kognitivnog i emotivnog (str.737-751) hrvatskipdf 157 KB
Boris Vidović
Pregledni rad
 
Religious movements in the work of Željko Mardešić - sociality of „homo religiosus”  
Religijski pokreti u djelu Željka Mardešića - društvenost homo religiosus-a (str.752-767) hrvatskipdf 187 KB
Vine Mihaljević
Pregledni rad
 
Sociological viewpoint of Željko Mardešić's phenomenological framework of popular religion  
Sociologijski vidik fenomenologijskog okvira pučke religije kod Željka Mardešića (str.768-782) hrvatskipdf 198 KB
Vlaho Kovačević
Stručni rad
 
PRIKAZ KNJIGE: Mirjana SANADER, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Školska knjiga, Zagreb, 2016., 181 str (str.783-785) hrvatskipdf 127 KB
Marina Milićević Bradač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povezanost vjere i kulture Franjo TOPIĆ, Vjera i kultura, KBF, Sarajevo, 2017., 368 str. (str.786-788) hrvatskipdf 109 KB
Mato Zovkić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjera i sport u susretu (str.789-794) hrvatskipdf 159 KB
Silvana Burilović Crnov
Vijest
 
Posjeta: 12.064 *