hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 2018

Published on HRČAK: 21 June 2018
Table of contents Full text
Kultura u nastavi stranoga jezika (str.7-11) croatianpdf 339 KB
Mira Braović Plavša, Ivana Bojčić
Professional paper
 
Je li vrijeme za kratku prodaju bitcoina? (str.12-21) croatianpdf 625 KB
Denis Buterin, Sanja Janković, Silva Klaus
Review article
 
Kompetencije nastavnika i učenika u postizanju optimalnoga obrazovanja (str.22-30) croatianpdf 617 KB
Zoran Hercigonja
Professional paper
 
Konkurentnost u programskom jeziku Go (str.31-35) croatianpdf 372 KB
Krunoslav Husak, Tomislav Adamović, Alan Mutka
Professional paper
 
Utjecaj upravljanja rizicima na uspješnost poduzeća kroz implementaciju sustava upravljanja rizicima (str.36-40) croatianpdf 524 KB
Željka Kadlec, Mateja Živko, Mladena Bedeković
Professional paper
 
Pregled primjene blockchain tehnologije: perspektiva organizacije i menadžmenta (str.41-45) croatianpdf 581 KB
Alen Kišić
Professional paper
 
Utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse u svijetu (str.46-54) croatianpdf 701 KB
Anamarija Muhar, Bojan Đurin
Professional paper
 
Kakvoća u usmenom prevođenju – pregled provedenih anketa (str.55-58) croatianpdf 560 KB
Pia Orešković, Marija Miščančuk
Professional paper
 
Drvenaste invazivne vrste gradskih područja u Karlovcu (str.59-64) croatianpdf 563 KB
Marko Ožura, Matej Šag
Professional paper
 
Poimanje važnosti poznavanja stranih jezika među OPG-ovima kao moguća posljedica razvoja turizma u gornjem Međimurju (str.65-68) croatianpdf 396 KB
Martina Sobočan, Izidora Radek
Professional paper
 
Izazovi javnoga sektora u gospodarstvu Republike Hrvatske (str.69-79) croatianpdf 653 KB
Danimir Štros, Maja Coner, Daniel Bukovinski
Professional paper
 
Turistički potencijali u jedinicama regionalne i lokalne samouprave s naglaskom na područje Zagrebačke županije (str.80-86) croatianpdf 521 KB
Danimir Štros, Maja Coner, Daniel Bukovinski
Professional paper
 
Pravna regulacija bitcoina i ostalih virtualnih valuta u nekim neeuropskim zemljama i hrvatskom zakonodavstvu (str.87-91) croatianpdf 587 KB
Saša Zebec
Professional paper
 
Bitcoin - pravna regulacija u Europskoj uniji i domaćem zakonodavstvu (str.93-97) croatianpdf 565 KB
Saša Zebec
Professional paper
 
Visits: 9.449 *