hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 29 No. 2, 1997.


Datum izdavanja: prosinac 1997.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Vjerski prijelazi u NDH – primjer šibenske biskupije (str.235-247) hrvatskipdf 4 MB
THE CONVERSIONS IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA - THE CASE OF THE ŠIBENIK DIOCESE (str.248-248)  
Jure Krišto
Izvorni znanstveni članak
 
»Za Hrvatstvo, križ i plug!« - Politička aktivnost Hrvatske pučke stranke od veljačkih do rujanskih parlamentarnih izbora (1925.–1927. godine) (str.249-268) hrvatskipdf 4 MB
»FOR CROATIANISM, CROSS AND PLOUGH!« - POLITICAL ACTIVITY OF THE CROATIAN PEOPLE'S PARTY FROM THE PARLIAMENT ELECTIONS IN FEBRUARY TO THE ELECTIONS IN SEPTEMBER (1925-1927) (str.269-269)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled literature o ulozi slobodnih zidara u povijesti hrvatskih zemalja, II. dio (str.271-286) hrvatskipdf 1 MB
SURVEY OF LITERATURE OF FREEMASONS' ROLE IN HISTORY OF CROATIAN TERRITORIES, PART II (str.286-286)  
Mladen Švab
Izvorni znanstveni članak
 
Kazneni postupak protiv prvaka HSS-a Ljudevita Tomašića (str.287-296) hrvatskipdf 794 KB
CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST THE LEADER OF THE CROATIAN PEASANT PARTY LJUDEVIT TOMAŠIĆ (str.296-296)  
Ivica Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska i Dunav (str.297-308) hrvatskipdf 2 MB
CROATIA AND DANUBE (str.308-308)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izlaganje sa skupa
 
Europska ili provincijalna historiografija? (str.311-322) hrvatskipdf 961 KB
EUROPEAN OR PROVINCIAL HISTORIOGRAPHY (str.322-322)  
Mirjana Gross
Stručni rad
 
Svjedočanstvo Janka Tortića o Hrvatskoj seljačkoj stranci i o travanjskim događajima 1941. (str.325-366) hrvatskipdf 4 MB
TESTIMONY GIVEN BY JANKO TORTIĆ ABOUT CROATIAN PEASANT PARTY AND THE EVENTS IN APRIL 1941 (str.367-367)  
Jere Jareb
Stručni rad
 
Arhivsko gradivo Zemaljske uprave narodnih dobara (str.369-373) hrvatskipdf 786 KB
ARCHIVAL MATERIAL OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATION OF THE NATIONAL PROPERTIES (str.373-373)  
Zdenka Baždar
Stručni rad
 
U povodu knjige Jože Pirjevca, Jugoslavija 1918–1992 - Nastanek, razvoj ter raspad Karadjordjićeve in Titove Jugoslavije (str.377-387) hrvatskipdf 2 MB
JOŽE PIRJEVEC, YUGOSLAVIA 1918-1992 - FOUNDNG, DEVELOPMENT AND DESTRUCTION OF KARAĐORĐEVIĆ'S AND TITO'S YUGOSLAVIAS (str.387-387)  
Zdenko Radelić
Stručni rad
 
Tko je kriv za genocid nad Podunavskim Nijemcima? Ili o najnovijem srbijanskom prikazu sudbine Folksdojčera u Titovoj Jugoslaviji (str.389-397) hrvatskipdf 1 MB
WHO IS TO BLAME FOR THE GENOCIDE OVER GERMANS IN THE DANUBE-BASIN OR THE MOST RECENT PRESENTATION OF THE FATE OF VOLKSDEUTSCHER IN TITO'S YUGOSLAVIA (str.398-398)  
Vladimir Geiger
Stručni rad
 
VEDRANA DELONGA, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Split 1996., 416 str. + 84 table sa 234 fotografije + 1 zemljovid. Publikacija, formata većeg odA3, tiskana je u 800 primjeraka na hrvatskom i u istom broju primjeraka na engleskom jeziku (Vedrana DELONGA, The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. The Museum of Croatian Archeological Monuments, Split 1996, 448 str. + 84 table sa 234 fotograf + 1 zemljovid). (str.401-405) hrvatskipdf 515 KB
Ante Škegro
Recenzija, Prikaz
 
MARKO ŠUNJIĆ, Bosna i Venecija (odnosi u XIV i XVst.), HKD Napredak, Sarajevo, 1996., 408 str. (str.405-407) hrvatskipdf 382 KB
Ante Škegro
Recenzija, Prikaz
 
NIKO KAPETANIĆ i NENAD VEKARIĆ, Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, knjiga 6, Dubrovnik, 1997., 136 str. (str.408-409) hrvatskipdf 294 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
JOSIP UHAČ, Marčanska unija, Zagreb, Glas Koncila, 1996., 134 str. (str.410-412) hrvatskipdf 366 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
MASS RAPE. The War against Women in Bosnia - Herzegovina. Edited by Alexandra Stiglmayer, Translations by Marion Faber, Foreword by Roy Gutman. University of Nebraska Press, Lincoln and London, 1994, 232 str. (str.413-419) hrvatskipdf 701 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
VINKO DIONIZIJE LASIĆ, Pleterni ukras. Od najstarijih vremena do danas njegov likovni oblik i značenje, ZIRAL, Knjiga 68, Chicago, 1995., 918 str. (str.419-422) hrvatskipdf 742 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
Pismo dr. Jere Jareba uredniku ĆSP-a (str.425-425) hrvatskipdf 245 KB
Jere Jareb
Pismo uredniku
 
Posjeta: 1.213 *