hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68 No. 5-6, 2018.


Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 25. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Javnobilježnička ovrha i zaštita potrošača: novi izazovi europeizacije građanskog postupka (str.637-660) hrvatskipdf 322 KB
Notarial Enforcement Orders and Protection of Consumers: New Challenges of Europeization of Civil Procedure (str.637-660)  
Alan Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
Ustavnopravni aspekti revizije po dopuštenju u Republici Sloveniji (str.661-684) hrvatskipdf 293 KB
Constitutional Aspects of Leave to Appeal in the Republic of Slovenia (str.661-684)  
Jan Zobec
Pregledni rad
 
Uloga slovenskoga Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse (str.685-705) hrvatskipdf 261 KB
Role of the Supreme Court of the Republic of Slovenia in Ensuring a Uniform Application of Law (str.685-705)  
Nina Betetto
Pregledni rad
 
Dejudicijalizacija ovršnog postupka u Hrvatskoj i nekim zemljama njezina okruženja (str.707-737) hrvatskipdf 399 KB
Dejudicialisation of the Enforcement Procedure in Croatia and Some Neighbouring Countries (str.707-737)  
Aleksandra Maganić
Izvorni znanstveni članak
 
Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko-kanonskom procesu (str.739-761) hrvatskipdf 310 KB
Officium iudicis. Case Management in Romano-Canonical Procedure (str.739-761)  
Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost i ekonomičnost u rimsko-kanonskome postupku in civilibus s osvrtom na Statuti, et ordini da osservarsi nel Castello d’Orsera e Contado (1609. i 1768.) (str.763-789) hrvatskipdf 363 KB
Efficency of the Romano-Canonical Procedure in Civil Matters With Reference to Statuti, et Ordini da Osservarsi nel Castello d’Orsera e Contado (1609 and 1768 AD) (str.763-789)  
Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti? (str.791-823) hrvatskipdf 425 KB
Discussion on Procedural (Re)Form: The Principle of Orality v. the Principle of Written Form (str.791-823)  
Slađana Aras Kramar
Pregledni rad
 
Procuratoris revocatio u pravu Tripartita (str.825-852) hrvatskipdf 378 KB
Procuratoris Revocatio in the Law of Tripartitum (str.825-852)  
Henrik-Riko Held
Izvorni znanstveni članak
 
Što je važno pravno pitanje u reviziji? (str.853-880) hrvatskipdf 317 KB
What Is an Important Legal Issue in Second Appeal? (str.853-880)  
Marko Bratković
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 11.177 *