hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 9 No. 2, 1977.


Datum izdavanja: srpanj 1977.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Jugoslavensko-britanski odnosi i Kominterna 1941-1943 (str.5-15) hrvatskipdf 630 KB
Yugoslav-British Relations and the Comintern 1941-43 (str.15-16)  
Vojmir Kljaković
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga ratarske proizvodnje i poljoprivrede u istočnoj i jugoistočnoj Evropi u razdoblju između dva svjetska rata (str.17-36) hrvatskipdf 1 MB
The Role of Farming Production and Agriculture in Eastern and South-Eastern Europe During the Period Between the Two World Wars (str.36-36)  
Ivan T. Berend
Pregledni rad
 
Na putu k budućoj historijskoj znanosti (str.37-65) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Gross
Pregledni rad
 
O pitanju metodoloških obrazaca hrvatske historiografije u 19. stoljeću (str.67-76) hrvatskipdf 533 KB
Mario Strecha
Pregledni rad
 
Elaborat dra Ive Andrića o Albaniji iz 1939. godine (str.77-89) hrvatskipdf 672 KB
Bogdan Krizman
Pregledni rad
 
Britansko-jugoslavenski kolokvij u Londonu o temi “Britansko-jugoslavenski odnosi u drugom svjetskom ratu˝ (str.91-92) hrvatskipdf 198 KB
Vojmir Kljaković
Stručni rad
 
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine. Simpozij u povodu 30. obljetnice III zasjedanja ZAVNOH-a, Zagreb 1976, str. 283 (str.93-96) hrvatskipdf 306 KB
Marijan Maticka
Recenzija, Prikaz
 
Jugoslawien (Sudosteuropa-Handhuch, Band I; Herausgegeben von Klaus-Detlev Grothusen), Izd. Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen 1975, str. 566 (str.96-100) hrvatskipdf 354 KB
Lydia Sklevicky
Recenzija, Prikaz
 
Osvrt na prikaz antifašističkih pokreta otpora u delu “Al doilea razboi mondial”, Bukurešt 1974. (str.100-105) hrvatskipdf 403 KB
Dragoljub Petrović
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik dokumenta i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XIII, Dokumenta Kraljevine Italije, knj. 1, 2 i 3. Izdanje Vojnoistorijskog instituta, Beograd 1969, 1972. i 1976. (str.106-109) hrvatskipdf 327 KB
Antun Miletić
Recenzija, Prikaz
 
Tajna i javna saradnja četnika i okupatora 1941-1944, izd. Arhivski pregled, Beograd 1976, str. 125 (str.110-115) hrvatskipdf 398 KB
Antun Miletić
Recenzija, Prikaz
 
Zoran Lakić, CASNO - Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja 1944-1945. Zbirka dokumenata, Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd 1975. (str.115-121) hrvatskipdf 439 KB
Blagoje Mujović
Recenzija, Prikaz
 
Petar Strčić, Zapisnici sjednica Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Hrvatsko primorje 1943-1945. godine (str.121-124) hrvatskipdf 279 KB
Antun Giron
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi u “Našim temama”, 1957-1975. (str.125-130) hrvatskipdf 361 KB
Stipe Šarić
Recenzija, Prikaz
 
Slavic Review, 1975. (str.131-134) hrvatskipdf 275 KB
Miroslava Despot
Recenzija, Prikaz
 
Österreichische Osthefte, I-IV, Beč 1975. (str.134-137) hrvatskipdf 321 KB
Branka Pribić
Recenzija, Prikaz
 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fuer Geschichte der Arbeiterbewegung, Beč 1976., 1-4. (str.138-141) hrvatskipdf 272 KB
Miroslava Despot
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 696 *