hrcak mascot   Srce   HID

Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku,Vol. 56 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 2. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.2-2) hrvatskipdf 28 KB
Ostalo  
Sadržaj/Contents (str.3-4) hrvatskipdf 36 KB
Kazalo  
Indeks prikaza (str.5-5) hrvatskipdf 115 KB
Kazalo  
The Croatian Thousand-year Dream: Narrative as the Society Effect (str.7-26) engleskipdf 194 KB
Hrvatski tisućljetni san: (pri)povijest kao efekt društva (str.26-26)  
Zrinka Breglec
Izvorni znanstveni članak
 
Semiotics of the “Third Force”: MOST and the Performative and Visual Dimension of Political Life in the Post-electoral Period in Croatia, 2015. (str.27-40) engleskipdf 918 KB
Semiotika “treće snage”: MOST i performativna i vizualna dimenzija političkog života u postizbornom razdoblju u Hrvatskoj 2015. godine (str.40-40)  
Maciej Falski
Izvorni znanstveni članak
 
Displaying Society: Croatian Museums and Galleries between Pedagogy and Performativity (str.41-54) engleskipdf 139 KB
Prikazivanje društva: hrvatski muzeji i galerije između pedagogije i performativnosti (str.54-54)  
Ewa Wróblewska-Trochimiuk
Prethodno priopćenje
 
Art as a Space for Practicing Localness: Contemporary Reframing of Naïve Art in Vojvodina (Kovačica) and in Silesia (Janów Group) (str.55-67) engleskipdf 157 KB
Umjetnost kao mjesto izvedbe lokalnosti: suvremeni načini preoblikovanja naivne umjetnosti u Vojvodini (Kovačica) i u Šleskoj (skupina Janów) (str.67-67)  
Magdalena Bogusławska
Prethodno priopćenje
 
Strah i odluke o zdravlju djece (str.69-100) hrvatskipdf 335 KB
Fear and Decisions about Children’s Health (str.99-100)  
Ivana Katarinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Motiv straha i njegovi mehanizmi u hrvatskoj fantastičnoj noveli 19. stoljeća (str.101-116) hrvatskipdf 184 KB
The Motif of Fear and Its Mechanisms in the Croatian Fantastic Novel of the 19th Century (str.116-116)  
Domagoj Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
Dijalektika jedenja i govorenja u dramama Ive Brešana (str.117-128) hrvatskipdf 140 KB
The Dialectics of Eating and Speaking in Ivo Brešan’s Plays (str.128-128)  
Gordana Čupković
Prethodno priopćenje
 
Dancing Transnationally: Croatian Immigrants in Sydney, Australia (str.129-147) engleskipdf 675 KB
Transnacionalni ples: hrvatski imigranti u Sidneyu u Australiji (str.147-147)  
Jeanette Mollenhauer
Prethodno priopćenje
 
Sevdalinka i Zagreb do kraja 1950-ih: pokušaj rekonstrukcije (str.149-191) hrvatskipdf 2 MB
Sevdalinka and Zagreb Until the End of the 1950s: An Attempt at a Reconstruction (str.191-191)  
Naila Ceribašić, Hana Zdunić, Petra Ćaleta, Matija Jerković, Iva Božić, Matea De Bona, Klara Zečević Bogojević
Izvorni znanstveni članak
 
Prikazi (str.195-243) hrvatskipdf 1 MB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Upute autorima / Instructions for authors (str.244-245) hrvatskipdf 60 KB
Ostalo  
Autori/Contributors (str.246-246) hrvatskipdf 50 KB
Ostalo  
Posjeta: 11.142 *