hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 43 No. 83, 2019.


Croatica Christiana periodica,Vol. 43 No. 83
Datum izdavanja: lipanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 17. 9. 2019.
Sadržaj Puni tekst
KULT SVETOGA LADISLAVA U MEĐURJEČJU DRAVE I SAVE (str.1-12) hrvatskipdf 206 KB
CULT OF ST. LADISLAUS IN THE LANDS BETWEEN DRAVA AND SAVA (str.1-12)  
Denis NJARI – Petra KOLESARIĆ
Prethodno priopćenje
 
NASTANAK I RAZVOJ OPSERVANCIJE U FRANJEVAČKOM REDU DO EKUMENSKOG SABORA U KOSTANZU (str.13-39) hrvatskipdf 288 KB
EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF OBSERVANT BRANCH WITHIN FRANCISCAN ORDER UNTIL THE ECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANCE (str.13-39)  
Željko TOLIĆ
Prethodno priopćenje
 
ZADARSKA DIJECEZANSKA SINODA 1598. GODINE (str.41-57) hrvatskipdf 227 KB
SYNOD OF ZADAR DIOCESE IN 1598 (str.41-57)  
Zvjezdan STRIKA
Pregledni rad
 
PROBLEMATIKA OSTAVŠTINA U KORIST OTKUPA KRŠĆANSKIH ROBOVA U 18. STOLJEĆU (OPORUKA BISKUPA NIKOLE VLADAGNIJA) (str.59-79) hrvatskipdf 255 KB
PROBLEMS WITH BEQUESTS FOR REDEMPTION OF CHRISTIAN SLAVES IN THE 18TH CENTURY (LAST WILL OF BISHOP NICHOLAS VLADAGNI) (str.59-79)  
Lovorka ČORALIĆ - Zdenko DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
O NACIONALNO-POLITIČKIM ASPEKTIMA ZAHTJEVA ZA AFIRMACIJOM GLAGOLJAŠKE LITURGIJE U HRVATSKIM ZEMLJAMA OD SREDINE 19. DO POČETKA 20. STOLJEĆA (str.81-119) hrvatskipdf 381 KB
ON NATIONAL AND POLITICAL ASPECTS IN THE DEMANDS FOR THE AFFIRMATION OF THE GLAGOLITIC LITURGY IN THE CROATIAN LANDS FROM THE MID19TH CENTURY UNTIL THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (str.81-119)  
Zoran GRIJAK
Izvorni znanstveni članak
 
OKOLNOSTI PRONALASKA ZAGUBLJENOG BLAGA RIZNICE ZAGREBAČKE KATEDRALE I ZLATA ŽIDOVSKE OBITELJI BERMAN 1968. GODINE (str.121-142) hrvatskipdf 246 KB
CIRCUMSTANCES OF FINDING THE LOST TREASURE OF ZAGREB CATHEDRAL TREASURY AND THE GOLD OF JEWISH FAMILY BERMAN IN 1968 (str.121-142)  
Anto MIKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
»STENJEVEČKI SLUČAJ« I ŠAPTINOVCI – PRIMJERI PRELAŽENJA U HRVATSKU STAROKATOLIČKU CRKVU (str.143-170) hrvatskipdf 279 KB
»STENJEVEC CASE« AND ŠAPTINOVCI – EXAMPLES OF CONVERSION TO THE OLD CATHOLIC CHURCH OF CROATIA (str.143-170)  
Daniel PATAFTA
Izvorni znanstveni članak
 
ZAVRŠETAK PROVINCIJALNE SLUŽBE TOMISLAVA ŠAGIJA U ILIRSKOJ KAPUCINSKOJ PROVINCIJI I NJEZINA BAŠTINA KROZ DALJNJU POVIJEST (str.171-201) hrvatskipdf 287 KB
THE ENDING OF THE PROVINCIAL SERVICE OF TOMISLAV ŠAGI IN THE ILLYRIAN CAPUCHIN PROVINCE AND ITS HERITAGE THROUGHOUT HISTORY (str.171-201)  
Anto BARIŠIĆ
Pregledni rad
 
KATOLIČKA CRKVA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOKUMENTIMA UPRAVE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI PEDESETIH GODINA 20. STOLJEĆA (str.203-218) hrvatskipdf 216 KB
CATHOLIC CHURCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE DOCUMENTS OF THE DEPARTMENT OF STATE SECURITIY IN THE FIFTIES OF THE 20. CENTURY (str.203-218)  
Ivica LUČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA XVI. STOLJEĆA U KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. IVANA KRSTITELJA U KLOŠTAR IVANIĆU (str.219-268) hrvatskipdf 505 KB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE 16TH CENTURY IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF SS CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY OF ST JOHN BAPTIST IN KLOŠTAR IVANIĆ (str.219-268)  
Juraj LOKMER - Fila BEKAVAC-LOKMER
Stručni rad
 
Domagoj TOMAS, Apostolska administratura za sjevernu Slavoniju i Baranju (1923. – 1972.), Biblioteka Diacovensia, Đakovo – Osijek, 2018., 246 str (str.269-271) hrvatskipdf 106 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Tonija ANDRIĆ, Život u srednjovjekovnom Splitu. Svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću, Hrvatski institut za povijest – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Zagreb – Split, 2018., 329 str. (str.271-273) hrvatskipdf 84 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 452 str. (str.273-275) hrvatskipdf 124 KB
Slavko SLIŠKOVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Marko JERKOVIĆ, Zagrebački kanonici u 14. stoljeću. Institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice, Hrvatski studiji, Zagreb, 2018., 545 + IX str. (str.275-278) hrvatskipdf 127 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz
 
Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., Božo DOŠEN (ur.), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 2017., 549 str. (str.279-281) hrvatskipdf 124 KB
Josip VRSALJKO
Recenzija, Prikaz
 
300. obljetnica slavne obrane Sinja 1715. godine (1715. – 2015.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 12. svibnja i Sinju od 14. do 17. svibnja 2015. godine, Josip DUKIĆ – Josip GRBAVAC (ur.), Franjevački samostan Gospe Sinjske – Viteško alkarsko društvo Sinj – Grad Sinj i gradovi i općine Cetinske krajine, Sinj, 2018., 771 str. (str.281-285) hrvatskipdf 115 KB
Ruža RADOŠ ĆURIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Markus LEIDECK, Biserka BUDICIN, Belašićev zbornik isprava. Povlastice, konstitucije, rezolucije, sporazumi, odluke i pravilnici važni za Pazinsku grofoviju i grad Pazin, Istarsko arhivističko društvo – Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2018., 183 str. (str.285-288) hrvatskipdf 88 KB
Silvestar ŠTEFOVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Josip ANIĆ – Jasna ŠEGO, Eros, Philia, Agape. Ljubav u odabranim književnim djelima i u biblijskim tekstovima, Vlastita naklada, Zagreb, 2018., 149 str. (str.288-289) hrvatskipdf 124 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 37, br. 54, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2018., 346 str. (str.289-291) hrvatskipdf 110 KB
Filip NOVOSEL
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 37, br. 55, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2018., 404 str. (str.292-293) hrvatskipdf 124 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
KRONIKA: Prinosi znanstvenoga skupa o trećoredskom samostanu sv. Marije na Glavotoku i njegovim fratrima (str.295-301) hrvatskipdf 156 KB
Ivan Botica- Tomislav Galović -
Ostalo
 
AUTORI PRILOGA (str.303-304) hrvatskipdf 71 KB
Ostalo  
SADRŽAJ (str.305-306) hrvatskipdf 123 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.307-308) engleskipdf 128 KB
Ostalo  
Posjeta: 661 *