hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 1. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Izbjeljivanje zuba tehnikom „take-home“ (str.322-328) hrvatskipdf 1 MB
„Take-home“ tooth bleaching (str.322-328)  
Ana Maria Dekanić, Renata Volf, Jelena Prpić
Pregledni rad
 
Novosti u liječenju gestacijskog dijabetesa (str.330-336) hrvatskipdf 1 MB
Update on treatment of gestational diabetes (str.330-336)  
Nika Hlača, Sanja Klobučar Majanović
Pregledni rad
 
Pregled poticaja za razvoj pedijatrijskih lijekova i broja pedijatrijskih kliničkih ispitivanja faze III u izabranim državama (str.337-345) hrvatskipdf 2 MB
Review of incentives for pediatric drug development and of the number of phase III clinical trials in selected countries (str.337-345)  
Erna Knežević, Doris Rušić, Josipa Bukić, Joško Božić, Ana Šešelja Perišin, Dario Leskur, Darko Modun, Siniša Tomić
Pregledni rad
 
Apendicitis u trudnoći (str.346-349) hrvatskipdf 1 MB
Appendicitis in pregnancy (str.346-349)  
Mario Milotić, Luciana Miljas, Vilma Grbas, Harry Grbas
Pregledni rad
 
Antioksidativna aktivnost i kinetička analiza tokoferolnog ekstrakta iz različitih vrsta biljnih ulja (str.350-360) hrvatskipdf 2 MB
Antioxidant activity and kinetic analysis of tocopherol extract obtained from different types of vegetable oils (str.350-360)  
Paola Tijan, Dalibor Broznić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba doznih parametara digitalne sintetske mamografije s tomosintezom i standardne mamografije (str.361-369) hrvatskipdf 2 MB
The parametric comperison of digital synthetic mammography with tomosynthesis and standard mammography (str.361-369)  
Sabina Žužić, Petra Valković Zujić, Damir Miletić, Lovro Tkalčić, Ana Diklić, Doris Šegota
Stručni rad
 
Uspješno liječenje pityriasis lichenoides et varioliformis acuta u pacijenta s kroničnom hiperuricemijom (str.370-375) hrvatskipdf 2 MB
Successful treatment of pityriasis lichenoides et varioliformis acuta in a patient with chronic hyperuricemia (str.370-375)  
Dora Gašparini, Marija Kaštelan
Ostalo
 
Pneumocystis jirovecii pneumonija u imunokompromitiranog pacijenta neinficiranog virusom humane imunodeficijencije: prikaz slučaja (str.376-379) hrvatskipdf 1 MB
Pneumocystis jirovecii pneumonia in non human immunodeficiency virus infected immunocompromised patient – case report (str.376-379)  
Klara Pospiš, Ivica Pavić
Ostalo
 
Primjena veno-venske izvantjelesne membranske oksigenacije kod pedijatrijskog pacijenta s teškom ozljedom mozga: prikaz slučaja (str.380-384) hrvatskipdf 1 MB
Application of veno-venous extracorporeal membrane oxygenation in pediatric patient with severe brain injury: case report (str.380-384)  
Ivona Predović, Zdravko Jurilj, Kazimir Juričić, Alen Protić
Ostalo
 
Tromboza splanhničkih vena kao rijedak uzrok akutnog abdominalnog bola: prikaz slučaja (str.385-390) hrvatskipdf 1 MB
Splanchnic vein thrombosis as a rare cause of acute abdominal pain: case report (str.385-390)  
Marina Rumora, Sandra Milić
Ostalo
 
Raynaudov fenomen kao prva manifestacija seroznog karcinoma visokog gradusa: prikaz slučaja (str.391-395) hrvatskipdf 1 MB
Raynaud’s phenomenom as a first manifestation of high grade serosus carcinoma – case report (str.391-395)  
Sara Turina, Senija Eminović, Ani Mihaljević Ferari, Emina Babarović, Tatjana Zekić, Srđan Novak
Ostalo
 
Posjeta: 8.836 *