hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 25. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
EXPERT OPINION IN ADMINISTRATIVE DISPUTE – IS THE COURT OBLIGED TO CONDUCT IT AND WHEN?  
VJEŠTAČENJE U UPRAVNOM SPORU – JE LI GA I KADA SUD DUŽAN PROVESTI? (str.7-20) hrvatskipdf 90 KB
Frane Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
ASSESSMENT OF THE UTILITY OF INDIVIDUAL OPTIONS DIGITAL SMART HOMES  
PROCJENA KORISNOSTI POJEDINIH MOGUĆNOSTI DIGITALNIH PAMETNIH KUĆA (str.21-33) hrvatskipdf 464 KB
Matija Varga
Izvorni znanstveni članak
 
PROCESS AND IMPORTANCE OF MARKET SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF THE REAL ESTATE MARKET  
POSTUPAK I ZNAČAJ SEGMENTACIJE TRŽIŠTA NA PRIMJERU TRŽIŠTA NEKRETNINA (str.35-43) hrvatskipdf 69 KB
Boris Marjanović, Robert Pervan
Prethodno priopćenje
 
RELATIONSHIP BETWEEN DISCLOSURE OF AUDIT FEE AMOUNTS AND NUMBER OF REPORTED KEY AUDIT MATTERS  
MEĐUODNOS JAVNE OBJAVE IZNOSA NAKNADA ZA USLUGE REVIZORA I PRIOPĆAVANJA KLJUČNIH REVIZIJSKIH PITANJA (str.45-54) hrvatskipdf 80 KB
Toni Šušak, Mario Filipović
Prethodno priopćenje
 
NEW STRATEGIES IN THE LEADING HIGH-TECH COMPANIES  
NOVE STRATEGIJE VODEĆIH HIGH-TECH KOMPANIJA (str.55-68) hrvatskipdf 264 KB
Filip Batur, Aleksandra Krajnović, Ante Panjkota
Prethodno priopćenje
 
EKONOMSKE KATASTROFE - ŠTO ZAISTA ZNAMO?  
ECONOMIC DISASTERS – WHAT DO WE REALLY KNOW? (str.69-77) engleskipdf 70 KB
Vinko Muštra
Prethodno priopćenje
 
INPUT-OUTPUT TABLES APPLICATION IN THE STUDY OF RELATIONS AMONG PRODUCTIVE SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY  
PRIMJENA INPUT-OUTPUT TABLICA U IZUČAVANJU ODNOSA IZMEĐU PROIZVODNIH SEKTORA NACIONALNOG GOSPODARSTVA (str.79-88) hrvatskipdf 95 KB
Damira Keček
Pregledni rad
 
ZERO-POINT CLAMPING SYSTEMS FEATURES  
ZNAČAJKE STEZNIH SUSTAVA S DEFINIRANOM NUL-TOČKOM (str.89-97) hrvatskipdf 192 KB
Luka Olivari
Pregledni rad
 
CROATIAN YOUTH POLICY OBJECTIVES IN THE TRAP OF HORIZONTAILITY  
CILJEVI POLITIKA/E ZA MLADE U HRVATSKOJ U ZAMCI HORIZONTALNOSTI (str.99-105) hrvatskipdf 60 KB
Marko Kovačić, Nikola Baketa
Stručni rad
 
KAKO MLADI LJUDI PROVODE VRIJEME ONLINE?  
HOW DO YOUNG ADULTS SPEND THEIR TIME ONLINE? (str.107-119) engleskipdf 280 KB
Jelena Šišara, Anastasia Neburac, Dan Vartic
Stručni rad
 
CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION AND ITS RELATION TO THE CRIMINAL CODE OF REPUBLIC OF KOSOVO (str.121-127) engleskipdf 63 KB
Bejtush Gashi, Adrianit Ibrahimi
Stručni rad
 
OPEN ACCESS TO FINAL PAPERS IN POLYTECHNICS DIGITAL REPOSITORIES ON NATIONAL REPOSITORY ZIR  
ZASTUPLJENOST OTVORENOG PRISTUPA ZAVRŠNIM RADOVIMA U DIGITALNIM REPOZITORIJIMA HRVATSKIH VELEUČILIŠTA NA NACIONALNOM REPOZITORIJU ZIR (str.129-137) hrvatskipdf 165 KB
Petra Horvat
Stručni rad
 
QUALITY MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROJECT MANAGEMENT  
UPRAVLJANJE KVALITETOM I DRUŠTVENA ODGOVORNOST U PROJEKTNOM MENADŽMENTU (str.139-154) hrvatskipdf 99 KB
Valentina Vinšalek Stipić
Stručni rad
 
IMPACT OF 5G NETWORK ON INTERNET OF THINGS (IOT)  
UTJECAJ 5G MREŽE NA INTERNET STVARI (str.155-169) hrvatskipdf 812 KB
Ivan Livaja, Zvonimir Klarin
Stručni rad
 
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN INSURANCE  
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U OSIGURANJU (str.171-181) hrvatskipdf 109 KB
Nemanja Budimir
Stručni rad
 
IZAZOVI U PERCEPCIJI I PRIJEVODU ENGLESKOG POSLOVNOG NAZIVLJA U HRVATSKOM JEZIKU  
CHALLENGES IN THE PERCEPTION AND TRANSLATION OF ENGLISH BUSINESS TERMS IN THE CROATIAN LANGUAGE (str.183-190) engleskipdf 70 KB
Ivana Bratić, Ivana Kardum Goleš, Goran Crnica
Stručni rad
 
STAVOVI STUDENATA O ZNAČAJU TEČNOSTI I TOČNOSTI PRI UČENJU STRANOG JEZIKA  
STUDENTS’ VIEWS ON THE IMPORTANCE OF FLUENCY AND ACCURACY IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION (str.191-196) engleskipdf 57 KB
Marija Krstinić
Stručni rad
 
IZAZOVI TIJEKOM IZRADE SILABUSA ZA POTREBE KOLEGIJA ENGLESKOG JEZIKA STRUKE I i II (HUMANISTIČKI I DRUŠTVENI SMJER SVEUČILIŠTA U ZADRU)  
CHALLENGES IN SYLLABUS DESIGN FOR ESP COURSES I / II (FOR STUDENTS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT THE UNIVERSITY OF ZADAR) (str.197-205) engleskipdf 71 KB
Marijana Birtić Vučić, Anamarija Štulina
Stručni rad
 
Posjeta: 11.255 *