hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: July 2020

Published on HRČAK: 25 July 2020
Table of contents Full text
EXPERT OPINION IN ADMINISTRATIVE DISPUTE – IS THE COURT OBLIGED TO CONDUCT IT AND WHEN?  
VJEŠTAČENJE U UPRAVNOM SPORU – JE LI GA I KADA SUD DUŽAN PROVESTI? (str.7-20) croatianpdf 90 KB
Frane Staničić
Original scientific paper
 
ASSESSMENT OF THE UTILITY OF INDIVIDUAL OPTIONS DIGITAL SMART HOMES  
PROCJENA KORISNOSTI POJEDINIH MOGUĆNOSTI DIGITALNIH PAMETNIH KUĆA (str.21-33) croatianpdf 464 KB
Matija Varga
Original scientific paper
 
PROCESS AND IMPORTANCE OF MARKET SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF THE REAL ESTATE MARKET  
POSTUPAK I ZNAČAJ SEGMENTACIJE TRŽIŠTA NA PRIMJERU TRŽIŠTA NEKRETNINA (str.35-43) croatianpdf 69 KB
Boris Marjanović, Robert Pervan
Preliminary communication
 
RELATIONSHIP BETWEEN DISCLOSURE OF AUDIT FEE AMOUNTS AND NUMBER OF REPORTED KEY AUDIT MATTERS  
MEĐUODNOS JAVNE OBJAVE IZNOSA NAKNADA ZA USLUGE REVIZORA I PRIOPĆAVANJA KLJUČNIH REVIZIJSKIH PITANJA (str.45-54) croatianpdf 80 KB
Toni Šušak, Mario Filipović
Preliminary communication
 
NEW STRATEGIES IN THE LEADING HIGH-TECH COMPANIES  
NOVE STRATEGIJE VODEĆIH HIGH-TECH KOMPANIJA (str.55-68) croatianpdf 264 KB
Filip Batur, Aleksandra Krajnović, Ante Panjkota
Preliminary communication
 
EKONOMSKE KATASTROFE - ŠTO ZAISTA ZNAMO?  
ECONOMIC DISASTERS – WHAT DO WE REALLY KNOW? (str.69-77) englishpdf 70 KB
Vinko Muštra
Preliminary communication
 
INPUT-OUTPUT TABLES APPLICATION IN THE STUDY OF RELATIONS AMONG PRODUCTIVE SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY  
PRIMJENA INPUT-OUTPUT TABLICA U IZUČAVANJU ODNOSA IZMEĐU PROIZVODNIH SEKTORA NACIONALNOG GOSPODARSTVA (str.79-88) croatianpdf 95 KB
Damira Keček
Review article
 
ZERO-POINT CLAMPING SYSTEMS FEATURES  
ZNAČAJKE STEZNIH SUSTAVA S DEFINIRANOM NUL-TOČKOM (str.89-97) croatianpdf 192 KB
Luka Olivari
Review article
 
CROATIAN YOUTH POLICY OBJECTIVES IN THE TRAP OF HORIZONTAILITY  
CILJEVI POLITIKA/E ZA MLADE U HRVATSKOJ U ZAMCI HORIZONTALNOSTI (str.99-105) croatianpdf 60 KB
Marko Kovačić, Nikola Baketa
Professional paper
 
KAKO MLADI LJUDI PROVODE VRIJEME ONLINE?  
HOW DO YOUNG ADULTS SPEND THEIR TIME ONLINE? (str.107-119) englishpdf 280 KB
Jelena Šišara, Anastasia Neburac, Dan Vartic
Professional paper
 
CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION AND ITS RELATION TO THE CRIMINAL CODE OF REPUBLIC OF KOSOVO (str.121-127) englishpdf 63 KB
Bejtush Gashi, Adrianit Ibrahimi
Professional paper
 
OPEN ACCESS TO FINAL PAPERS IN POLYTECHNICS DIGITAL REPOSITORIES ON NATIONAL REPOSITORY ZIR  
ZASTUPLJENOST OTVORENOG PRISTUPA ZAVRŠNIM RADOVIMA U DIGITALNIM REPOZITORIJIMA HRVATSKIH VELEUČILIŠTA NA NACIONALNOM REPOZITORIJU ZIR (str.129-137) croatianpdf 165 KB
Petra Horvat
Professional paper
 
QUALITY MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROJECT MANAGEMENT  
UPRAVLJANJE KVALITETOM I DRUŠTVENA ODGOVORNOST U PROJEKTNOM MENADŽMENTU (str.139-154) croatianpdf 99 KB
Valentina Vinšalek Stipić
Professional paper
 
IMPACT OF 5G NETWORK ON INTERNET OF THINGS (IOT)  
UTJECAJ 5G MREŽE NA INTERNET STVARI (str.155-169) croatianpdf 812 KB
Ivan Livaja, Zvonimir Klarin
Professional paper
 
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN INSURANCE  
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U OSIGURANJU (str.171-181) croatianpdf 109 KB
Nemanja Budimir
Professional paper
 
IZAZOVI U PERCEPCIJI I PRIJEVODU ENGLESKOG POSLOVNOG NAZIVLJA U HRVATSKOM JEZIKU  
CHALLENGES IN THE PERCEPTION AND TRANSLATION OF ENGLISH BUSINESS TERMS IN THE CROATIAN LANGUAGE (str.183-190) englishpdf 70 KB
Ivana Bratić, Ivana Kardum Goleš, Goran Crnica
Professional paper
 
STAVOVI STUDENATA O ZNAČAJU TEČNOSTI I TOČNOSTI PRI UČENJU STRANOG JEZIKA  
STUDENTS’ VIEWS ON THE IMPORTANCE OF FLUENCY AND ACCURACY IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION (str.191-196) englishpdf 57 KB
Marija Krstinić
Professional paper
 
IZAZOVI TIJEKOM IZRADE SILABUSA ZA POTREBE KOLEGIJA ENGLESKOG JEZIKA STRUKE I i II (HUMANISTIČKI I DRUŠTVENI SMJER SVEUČILIŠTA U ZADRU)  
CHALLENGES IN SYLLABUS DESIGN FOR ESP COURSES I / II (FOR STUDENTS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT THE UNIVERSITY OF ZADAR) (str.197-205) englishpdf 71 KB
Marijana Birtić Vučić, Anamarija Štulina
Professional paper
 
Visits: 673 *