hrcak mascot   Srce   HID

Anafora : Časopis za znanost o književnosti,Vol. VII No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 11. 2. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.285-287) hrvatskipdf 48 KB
Ružica Pšihistal
Uvodnik
 
S onu stranu okrutnosti. Opasni prijatelj zastrašujuće psihoanalize (str.289-311) hrvatskipdf 186 KB
Beyond Cruelty. A Frightening Friend of Terrifying Psychoanalysis (str.312-312)  
Ugo Vlaisavljević
Izvorni znanstveni članak
 
Sveučilište i tehnosfera: Kraj humanistike i mogućnosti obrata? (str.313-338) hrvatskipdf 165 KB
The University and the Technosphere. The End of the Humanities and the Possibilities of Reversal? (str.339-339)  
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
 
Samorazumevanje krize humanistike protiv „invazivne” instrumentalne racionalnosti (str.341-365) srpskipdf 178 KB
Self-Understanding of the Crisis in the Humanities against the “Invasive” Instrumental Rationality (str.366-366)  
Alpar Lošonc
Izvorni znanstveni članak
 
Gubitak sadržaja u suvremenoj humanističkoj i filozofijskoj misli kroz prikaz razvoja škole kritičkog ontologizma (str.367-378) hrvatskipdf 125 KB
The Loss of Content in Contemporary Humanist and Philosophical Thought in the Development of the School of Critical Ontologism (str.377-378)  
Pavao Žitko
Pregledni rad
 
Humanistika iz perspektive transhumanizma i posthumanizma (str.379-402) hrvatskipdf 177 KB
The Humanities from the Perspective of Transhumanism and Posthumanism (str.403-404)  
Milijana Mičunović, Boris Bosančić
Pregledni rad
 
Priča ili story kao instrument ili mašna (de)humanizacije ili… (str.405-423) hrvatskipdf 162 KB
Narration or Story as an Instrument or Knot of (De)humanization or ... (str.424-424)  
Igor Gajin
Prethodno priopćenje
 
Bilješka o filologiji (str.425-450) hrvatskipdf 211 KB
A Note on Philology (str.451-451)  
Krešimir Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Teška vremena i humanističko obrazovanje. Tko danas uopće čita Dickensa? (str.453-474) hrvatskipdf 177 KB
Hard Times and Humanities Education. Who Reads Dickens Anymore? (str.475-475)  
Ljubica Matek
Pregledni rad
 
Prava teksta. Neograničena semioza i granice tumačenja – tragom semiotike Umberta Eca (str.477-500) hrvatskipdf 186 KB
The Rights of the Text. Unlimited Semiosis and Limits of Interpretation – Tracing Umberto Eco’s Semiotics (str.501-501)  
Ružica Pšihistal
Pregledni rad
 
Cesare Zavattini’s Poetics of Objectivity (str.505-519) engleskipdf 137 KB
Poetika objektivnosti Cesarea Zavattinija (str.520-520)  
Etami Borjan
Izvorni znanstveni članak
 
Krešimir Nemec: Leksikon likova iz hrvatske književnosti, Ljevak, 2020. (str.523-527) hrvatskipdf 96 KB
Lucian Borić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute autorima (str.529-541) hrvatskipdf 144 KB
Ostalo  
Adrese autora (str.543-544) hrvatskipdf 39 KB
Ostalo  
Popis recenzenata u 2020. godini (str.545-547) hrvatskipdf 63 KB
Ostalo  
Posjeta: 3.711 *