hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 1. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sindrom pekućih usta – goruća enigma (str.4-16)  
Burning mouth syndrome – a burning enigma (str.4-16) engleskipdf 2 MB
Ana Andabak Rogulj, Božana Lončar Brzak, Vanja Vučićević Boras †, Danica Vidović Juras, Ivana Škrinjar
Pregledni rad
 
Aksilarna kirurgija u liječenju invazivnog karcinoma dojke; evolucija, suvremene smjernice i otvorena pitanja (str.17-24) hrvatskipdf 3 MB
Axillary surgery for invasive breast cancer treatment; evolution, current guidelines and controversis (str.17-24)  
Ana Car Peterko
Pregledni rad
 
Genetičko testiranje recesivnih monogenskih bolesti: od dijagnostičkog testiranja do suvremenog proširenog genomskog probira nositelja (str.25-34) hrvatskipdf 2 MB
Genetic testing of recessive gene disorders: from diagnostic testing to the contemporary expanded genomic carrier screening (str.25-34)  
Ema Dejhalla, Nina Pereza, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Sanja Dević Pavlić
Pregledni rad
 
Biokemijski odgovor na anksioznost uzrokovanu sportskim aktivnostima (str.35-46)  
Biochemical response to sport related anxiety (str.35-46) engleskipdf 2 MB
Sandra Dinter, Dijana Detel, Lara Batičić
Pregledni rad
 
Sindrom pekućih usta - što je novo u terapijskom pristupu? (str.47-55) hrvatskipdf 2 MB
Burning mouth syndrome- what is new therapeutic approach? (str.47-55)  
Bernarda Mrak, Miranda Muhvić Urek, Sonja Pezelj-Ribarić, Vanessa Zuber, Irena Glažar
Pregledni rad
 
Nasljedna trombofilija (str.56-63) hrvatskipdf 2 MB
Inherited thrombophilia (str.56-63)  
Petra Baumgartner, Toni Valković
Pregledni rad
 
Duboka mozgovna stimulacija – prijeoperacijska priprema i procjena pacijenata s Parkinsonovom bolešću (str.64-72) hrvatskipdf 2 MB
Deep brain stimulation – preoperative preparation and evaluation of patients with Parkinson’s disease (str.64-72)  
Kristina Kampić, Vladimira Vuletić, Darko Chudy
Pregledni rad
 
Hibridna jednofotonska emisijska tomografija/kompjutorizirana tomografija (SPECT/CT) somatostatinskih receptora u dijagnostici neuroendokrinih tumora (str.73-80) hrvatskipdf 3 MB
Hybrid SPECT/CT Somatostatin Receptor Imaging of Neuroendocrine Tumours (str.73-80)  
Matej Maršić, Tihana Klarica Gembić, Neva Girotto, Ivan Pribanić, Tatjana Bogović Crnčić, Svjetlana Grbac-Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Feokromocitom: put od prvih simptoma do dijagnoze - prikaz slučaja (str.81-86) hrvatskipdf 3 MB
Pheochromocytoma: the path from first symptoms to diagnosis - a case report (str.81-86)  
Romana Marušić, Tajana Turk, Dunja Degmečić, Tatjana Bačun
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nastanak i liječenje gigantskih kamenaca ileocekalnog urinskog spremnika u pacijenta liječenog cistektomijom zbog intersticijskog cistitisa: prikaz slučaja (str.87-92) hrvatskipdf 3 MB
Development and treatment of giant lithiasis of ileocecal urinary reservoir in the patient with interstitial cystitis treated by cystectomy: a case report (str.87-92)  
Matilda Crnić, Martin Kurosch, Robert Dotzauer, Dean Markić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja tijekom trudnoće: prikaz slučaja (str.93-97) hrvatskipdf 2 MB
Treatment of bipolar affective disorder during pregnancy: case report (str.93-97)  
Rafaela Jurman, Gordana Rubeša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bouveretov sindrom kao rijetka komplikacija kolecistolitijaze: prikaz slučaja (str.98-103) hrvatskipdf 3 MB
Bouveret's syndrome as a rare complication of cholecystolithiasis: case report (str.98-103)  
Lucia Klarica, Harry Grbas
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sindrom Rapunzel – rijedak uzrok akutnog pankreatitisa: prikaz slučaja (str.104-108) hrvatskipdf 3 MB
Rapunzel syndrome – a rare cause of acute pancreatitis: case report (str.104-108)  
Lucija Matko, Ana Bosak Veršić, Harry Nikolić, Kristina Baraba Dekanić, Goran Palčevski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Primjena veno-venske izvantjelesne membranske oksigenacije kod pacijenata s limfomom i teškim akutnim respiratornim distresnim sindromom: serija slučajeva (str.109-113)  
Application of veno-venous extracorporeal membrane oxygenation in lymphoma patients with severe acute respiratory distress syndrome: a case series (str.109-113) engleskipdf 2 MB
Dorian Tokmadžić, Kazimir Juričić, Matilda Novosel, Alen Protić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Različit izražaj glikoformi lumikana u nemetastatskom i metastatskom karcinomu pločastih stanica grkljana (str.114-121)  
Different expression of lumican glycoforms in non-metastatic and metastatic laryngeal squamous cell carcinoma (str.114-121) engleskipdf 3 MB
Iris Car, Sarah Visentin, Davorin Đanić, Marko Klobučar
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 2.642 *