hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 74 No. 3, 2004.


Datum izdavanja: siječnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Osnovno biblijsko pitanje: Što je čovjek? Egzegetsko-teološka analiza Ps 8 (str.595-618) hrvatskipdf 337 KB
Primary Biblical Question: What is Man? (str.595-618)  
Božo LUJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Molitva zajednice između tradicije i nevolje (Dj 4,23-31). Lukin tekst, prethodni tekst i značenje o molitvi (str.619-634) hrvatskipdf 258 KB
The Prayer of the Community between Tradition and Troubles. The Lukian Text, Lukian Foretexts and Meaning (str.619-634)  
Nikola HOHNJEC
Izvorni znanstveni članak
 
»Da ne činite to što budete htjeli.« (Gal 5,17) (str.635-651) hrvatskipdf 328 KB
»... So that Ye Cannot Do the Things that Ye Would« (Gal 5,17) (str.635-651)  
Mario CIFRAK
Izvorni znanstveni članak
 
Osporavani Mesija - progonjena zajednica. Slika Ivanove zajednice potkraj prvoga kršćanskoga stoljeća (str.653-673) hrvatskipdf 292 KB
The Rejected Messiah - the Exiled Community. John's Picture of the Community Towards the First Christian Century (str.653-673)  
Ivan DUGANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Neke prevodilačke nedoumice u hrvatskome lekcionaru A-B-C (str.675-703) hrvatskipdf 360 KB
Some Translational Hesitations in the Croatian Lectionary ABC (str.675-703)  
Petar BAŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Mit i kerigma. Pitanje demitologizacije k sebi dolazećega uma (str.705-727) hrvatskipdf 287 KB
Myth and Kerygma: A Question of Demythologization of the Mind Directed Towards Itself (str.705-727)  
Josip OSLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Istinitost fikcionalnog u svjetlu pneumatološke teologije istine (str.729-758) hrvatskipdf 330 KB
The Authenticity of the Fictional in the Light of Pneumatological Theology of Truth (str.729-758)  
Krešimir ŠIMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Jedna Crkva u i iz mnoštava Crkava. Odnos između opće Crkve i partikularnih Crkava u svjetlu rasprave između Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera (str.759-780) hrvatskipdf 285 KB
One Church in and from many Churches. Relation between Universal Church and Particular Churches in the Light of the Discussion between Joseph Ratzinger and Walter Kasper (str.759-780)  
Željko TANJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Liturgija u susretu s neliturgijskim oblicima kulta. Liturgijska kriteriologija i imperativ vremena (str.781-805) hrvatskipdf 331 KB
Liturgy Encountering Non-Liturgical Forms of Cult. Liturgical Criteriology and the Imperative of Time (str.781-805)  
Ante CRNČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Praeparatio Donorum i molitve super oblata. Raznolikost terminologije kao okvir za raspravu o euharistijskoj žrtvi i prinošenju (str.807-840) hrvatskipdf 408 KB
Praeparatio Donorum and the Super Oblata Prayers. A Variety of Terminology for the Framework of a Discussion on the Eucharistic Sacrifice and Offering (str.807-840)  
Ivan ŠAŠKO
Izvorni znanstveni članak
 
Trinitarni naglasci u sakramentima (str.841-857) hrvatskipdf 256 KB
Trinitarian Emphases in the Sacraments (str.841-857)  
Anton TAMARUT
Pregledni rad
 
Osuda i smrt Isusa iz Nazareta, Krista (str.859-888) hrvatskipdf 336 KB
The Condemnation and Death of Jesus of Nazareth, Christ (str.859-888)  
Ivan KARLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Kršćanski život opečaćen darom Duha u sakramentu potvrde (str.889-912) hrvatskipdf 323 KB
Christian Life Sealed with the Gift of the Spirit in the Sacrament of Confirmation (str.889-912)  
Anton TAMARUT
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesto i uloga mistike u dijalogu među religijama (str.913-942) hrvatskipdf 304 KB
Place and Role of Mystics in Dialogue with Religions (str.913-942)  
Milan ŠPEHAR
Pregledni rad
 
Svetost. Smjerokaz u pastoralu duhovnih zvanja (str.943-964) hrvatskipdf 261 KB
Holiness. Directions for Pastoral Work among Vocations (str.943-964)  
Antun ČEČATKA
Stručni rad
 
Prvi Kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. Sekcija humanističkih znanosti (str.965-966) hrvatskipdf 199 KB
Ivan GOLUB
Crtice
 
Colloquium Biblicum Lovaniense LIII od 27. do 29. srpnja 2004. (str.967-972) hrvatskipdf 207 KB
Adalbert REBIĆ
Crtice
 
»Sablasti straha - provokacija za teologiju«. Kongres europskih katoličkih teologa o danjašnjim društvenim strahovima (str.973-975) hrvatskipdf 181 KB
Nediljko Ante Ančić
Crtice
 
Konferencija voditelja Katoličkih biblijskih djela Srednje Europe. (Dolany/Olomouc 6. - 9. rujna 2004.) (str.976-977) hrvatskipdf 174 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
»Suvremeni pristup Bibliji« (zbornik radova), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt na Majni, 2004. (str.979-980) hrvatskipdf 138 KB
Adolf POLEGUBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Anto Popović: Biblijske teme. Egzegetsko-teološka analiza odabranih tekstova Staroga i Novoga zavjeta s Dodatkom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004. (str.980-983) hrvatskipdf 144 KB
Mato ZOVKIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Bože Vuleta - Rebeka Anić - Ivan Milanović-Litre (prir.), Kršćanstvo i pamćenje. Kršćansko pamćenje i oslobađanje od zlopamćenja. Zbornik radova s međunarodnog simpozija, Trogir, 15. - 17. svibnja 2003., Franjevački institut za kulturu mira i Hrvatski Caritas, Split - Zagreb, 2004. (str.983-985) hrvatskipdf 137 KB
Ivica RAGUŽ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.986-986) hrvatskipdf 126 KB
Addresses of Contributors (str.986-986)  
Ostalo  
Sadržaj (str.987-988) hrvatskipdf 127 KB
Index (str.989-990) latinskipdf 126 KB
Contents (str.991-992) engleskipdf 126 KB
Ostalo  
Posjeta: 31.128 *