hrcak mascot   Srce   HID

International review of the aesthetics and sociology of music,Vol. 37 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Promjene u statusu i ulozi: glazbenik krajem osamnaestog stoljeća (str.3-16)  
Changes in Status and Role-Play: The Musician at the End of the Eighteenth Century (str.3-16) engleskipdf 68 KB
Richard A. Carlton
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj znanstvenog istraživanja na glazbenu misao 19. stoljeća: djelo Richarda Wallascheka (str.17-32)  
The Influence of Scientific Research on Nineteenth-Century Musical Thought: The Work of Richard Wallaschek (str.17-32) engleskipdf 76 KB
Amy Graziano, Julene K. Johnson
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto je "duh" folklorne glazbe tako važan? O povijesnoj pozadini nazora Béle Bartóka o folklornoj glazbi (str.33-46)  
Why is the "Spirit" of Folk Music so Important? On the Historical Background of Béla Bartók’s Views of Folk Music (str.33-46) engleskipdf 86 KB
Mineo Ota
Izvorni znanstveni članak
 
U potrazi za nacijom: konstrukcija naroda i folklorne glazbe u osnivačkim desetljećima Turske republike (str.47-65)  
On the Pursuit of a Nation: The Construction of Folk and Folk Music in the Fouding Decades of the Turkish Republic (str.47-65) engleskipdf 84 KB
Koray Degirmenci
Izvorni znanstveni članak
 
"Plovljenje po prošlosti": problemi s kojima se susreće historičar glazbe u Bosni (str.67-84)  
"Navigating through the Past": Issues Facing an Historian of Music in Bosnia (str.67-84) engleskipdf 107 KB
Bojan Bujić
Izvorni znanstveni članak
 
"Neuspjeli" unisono ili svjesno razlikovanje: pojam "heterofonije" u vokalnom izvodilaštvu sjeverne Indije (str.85-108)  
A 'Failed' Unison or Conscious Differentiation: The Notion of 'Heterophony' in North Indian Vocal Performance (str.85-108) engleskipdf 122 KB
John Napier
Izvorni znanstveni članak
 
Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama (str.109-116)  
Reviews and Information on Publications (str.109-116) engleskipdf 61 KB
Edward Green, Mojca Piškor
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 9.292 *