hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 42 No. 1, 2009.


Informatologia,Vol. 42 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2009.

Objavljen na Hrčku: 25. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Documentation Sheets (str.II-IV) engleskipdf 286 KB
Kazalo  
UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U INFRACRVENOM DIJELU SPEKTRA (str.1-9) hrvatskipdf 6 MB
Vilko Žiljak, Klaudio Pap, Ivana Žiljak, Jana Ž. Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
THE COMPUTER AS A MODERN FORM OF COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS FROM THE TEACHERS` POINT OF VIEW (str.10-17) engleskipdf 385 KB
Mateja Ploj Virtič, Mateja Pšunder
Izvorni znanstveni članak
 
AUTOMATIZIRANO POSLOVANJE S RAZMJENOM/RASPAČAVANJEM SERIJSKIH PUBLIKACIJA: NA PRIMJERU CROLIST-a (str.18-29) hrvatskipdf 2 MB
Tatijana Petrić
Prethodno priopćenje
 
COMPUTER ATTITUDES AND COMPUTER LITERACY LEVELS RELATIONSHIPS (str.30-37) engleskipdf 723 KB
Violeta Vidaček-Hainš, Valentina Kirinić, Vesna Dušak
Pregledni rad
 
PRIJEDLOG MODELA ZA OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH WEB NASTAVNIH SADRŽAJA PREMA PEDAGOŠKOJ PRAKSI U RH (str.38-44) hrvatskipdf 728 KB
Vladimir Mateljan, Željko Širanović, Vladimir Šimović
Pregledni rad
 
INTERCULTURAL COUNSELING AS A CURRENT ISSUE AND WHAT MAKES A COMPETENT INTERCULTURAL COUNSELOR (str.45-50) engleskipdf 376 KB
Marija Krečić Javornik
Pregledni rad
 
INFORMATION SYSTEMS IN SCHOOLS AND DATA PROTECTION (str.51-54) engleskipdf 612 KB
Lina Dečman, Olga Dečman Dobrnjić, Metod Černetić
Stručni rad
 
BIBLIOGRAPHY OF MAURINE H. BEASLEY (str.55-56) engleskipdf 325 KB
Bibliografija  
Prikaz knjige: Emil Vlajki: Uvod u komuniciranje postmodernizma, Banja Luka, Fakultet političkih nauka, 2007.; 320 str. (str.61-62) hrvatskipdf 311 KB
Mario Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kazalo autora (str.72-72) hrvatskipdf 142 KB
Author Index (str.72-72) engleskipdf 142 KB
Kazalo  
Sadržaj hrvatskipdf 800 KB
Contents engleskipdf 362 KB
Kazalo  
Posjeta: 18.649 *