hrcak mascot   Srce   HID

Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira,Vol. III No. 5
Datum izdavanja: lipnja 2000.

Objavljen na Hrčku: 6. 5. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-1) hrvatskipdf 380 KB
Impressum (str.1-1) engleskipdf 380 KB
Ostalo  
Borbe za Kupres u travnju 1992. (str.11-49) hrvatskipdf 2 MB
Fights for Kupres in April 1992. (str.11-49)  
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Načela ratovanja: Aspekti preoblika i zastarijevanja (str.51-68) hrvatskipdf 158 KB
The Principles of Warfare: The Aspects of Transformation and Becoming Dated (str.51-68)  
Ivo Paić
Izvorni znanstveni članak
 
Mogući smjerovi razvoja flotnih snaga HRM između godine 2000. i 2015. (str.68-85) hrvatskipdf 144 KB
Possible Directions of Development of the Croatian Navy Fleet Between the Years 2000 and 2015 (str.68-85)  
Boris Švel
Stručni rad
 
Vojna doktrina Ruske Federacije (str.87-109) hrvatskipdf 177 KB
Millitary Doctrine of the Russian Federation (str.87-109)  
Robert Barić
Stručni rad
 
Vojne komponente američke vanjske politike (str.111-140) hrvatskipdf 236 KB
Military Components of American Foreign Policy (str.111-140)  
Lidija Kos-Stanišić
Stručni rad
 
Psihološki rat (str.145-156) hrvatskipdf 118 KB
Psychological War (str.145-156)  
Vera Ranogajec
Ostalo
 
Ratovi na jugoistoku Europe – Dunja Melčić: Der Jugoslawien - Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen (str.161-163) hrvatskipdf 152 KB
Ana Pažanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Europa i rat – Obrad Savić (ur.): Evropski diskurs rata (str.163-165) hrvatskipdf 152 KB
Petra Rodik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojska kao čimbenik integracije – Mile Bjelajac: Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991. (str.165-172) hrvatskipdf 152 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Cjeloviti pregled rata – Branka Magaš i Ivo Žanić (ur.): Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991 – 1995 (str.172-175) hrvatskipdf 152 KB
Dino Mujadžević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rat i pravednost – Scott G. Davis (ur.): Religion and Justice in the War over Bosnia (str.175-177) hrvatskipdf 152 KB
Tarik Kulenović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvještaj s bojišta – Koprivica, Veseljko: Sve je bilo meta - Zapisi sa Dubrovačko-hercegovačkog ratišta (str.178-179) hrvatskipdf 152 KB
Aleksandra Toth
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Perspektive sigurnosti – National Security and the Future. Vol. 1, Number 1, Spring 2000 (str.179-181) hrvatskipdf 152 KB
Tarik Kulenović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ženeva: Nove građanske humanitarne inicijative protiv mina (str.185-188) hrvatskipdf 100 KB
Nina Glavina
Vijest
 
Zagreb: Hrvatska i Partnerstvo za mir (str.189-190) hrvatskipdf 100 KB
Lidija Čehulić
Vijest
 
Zagreb: Zaključci I. Konvencije oboljelih hrvatskih branitelja (str.191-192) hrvatskipdf 100 KB
R. I.
Vijest
 
Posjeta: 57.143 *