hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 26. 5. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Inventari knjižnica kao izvori za povijest knjige s posebnim osvrtom na inventar Nikole Pavlova Gundulića iz 1469. godine (str.1-8) hrvatskipdf 123 KB
Inventory lists of library collections as a source for the history of books, with special focus on the collection of Nikola Pavlov Gundulić from 1469Inventory lists of library collections as a source for the history of books, with special focus on the col (str.1-8)  
Aleksandar Stipčević
Ostalo
 
Zapisnici kanonskih vizitacija Zagrebačke nadbiskupije kao izvor podataka za povijest hrvatske tiskane knjige (str.9-25) hrvatskipdf 126 KB
Records of canonic visitations to Zagreb Diocese as a source of information on the history of Croatian printed books (str.9-25)  
Željko Vegh
Ostalo
 
Bibliografski rad Ivana Franje Jukića i kraj kulturne povijesti. Bibliografije kao izvor za povijest knjige i kulturnu povijest (str.27-50) hrvatskipdf 156 KB
Bibliographic work of Ivan Franjo Jukić and the end of cultural history. Bibliographies as a source for the history of books and cultural history (str.27-50)  
Slavko Harni
Ostalo
 
Društvena ekskluzivnost čitateljskih društava u Dalmaciji tijekom prve polovice 19. stoljeća (EN) (str.51-74)  
Reading Societies and their Social Exclusivity: Dalmatia in the First Half of the 19th century (str.51-74) engleskipdf 182 KB
Jelena Lakuš
Ostalo
 
Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. stoljeća (str.75-92) hrvatskipdf 347 KB
Book advertisements in Osijek’s 19th century newspapers (str.75-92)  
Maja Krtalić
Ostalo
 
„Tjednik bjelovarsko-križevački“: važnost periodičkih publikacija za istraživanje zavičajne povijesti (str.93-110) hrvatskipdf 122 KB
"Tjednik bjelovarsko-križevački" (weekly journal): the importance of periodicals for the research in local history (str.93-110)  
Zorka Renić, Tatjana Kreštan
Ostalo
 
Povratak „univerzalne knjižnice“ u digitalnom obliku (EN) (str.111-130)  
The ‘universal library’ returns in digital form (str.111-130) engleskipdf 125 KB
Andy White
Ostalo
 
Književnost bosanska (pretisak) (str.133-151)  
Bosnian Literature (reprint) (str.133-151) engleskipdf 892 KB
Ivan Franjo Jukić
Ostalo
 
Prikazi uz prvi broj (str.155-159) hrvatskipdf 54 KB
Book reviews (str.155-159)  
Razni autori
Ostalo
 
Predgovor urednika uz prvi broj „Libellariuma” hrvatskipdf 46 KB
Editor’s foreword to the first issue of "Libellarium"  
Zoran Velagić
Ostalo
 
Dora Sečić, Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Razvoj i djelovanje srednjoeuropske knjižnice od 1874. do 1918. Lokve: Nacionalna i sveučilišna knjižnica — Benja, 2007.  
Nikša Stančić
Ostalo
 
Posjeta: 12.714 *