hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 42 No. 4, 2009.


Informatologia,Vol. 42 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 2. 11. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Documentation sheets (str.II-V) engleskipdf 322 KB
Kazalo  
STRATEŠKI UREDNIČKI SVIJET ZNANSTVENOG ČASOPISA INFORMATOLOGIA (1969. – 2009.) (str.254-255) hrvatskipdf 204 KB
STRATEGIC EDITORIAL WORLD OF SCIENTIFIC JOURNAL INFORMATOLOGIA (1969-2009) (str.254-255) engleskipdf 204 KB
Mario Plenković
Uvodnik
 
INTERKULTURALNI SOFTVERSKI INŽENJERING (str.256-264)  
CROSS-CULTURAL SOFTWARE ENGINEERING (str.256-264) engleskipdf 509 KB
Hannu Jaakkola, Anneli Heimburger
Izvorni znanstveni članak
 
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU: STANJE I PERSPEKTIVE (str.265-272) hrvatskipdf 704 KB
ICT ACADEMIC EDUCATION: PRESENT STATE AND PERSPECTIVE (str.265-272)  
Željko Hutinski, Boris Aurer
Izvorni znanstveni članak
 
UČENJE POTPOMOGNUTO TEHNOLOGIJOM IZMEĐU TEHNOLOGIJE I HUMANIZMA (str.273-279)  
TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING BETWEEN TECHNOLOGY AND HUMANISM (str.273-279) engleskipdf 376 KB
Marko Ivanišin
Izvorni znanstveni članak
 
INTERNET KAO MEDIJ KOMUNIKACIJE IMIDŽA BOSNE I HERCEGOVINE (str.280-283) hrvatskipdf 371 KB
INTERNET AS A MEDIA IN COMMUNICATING IMAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.280-283)  
Slavo Kukić, Marija Čutura, Mirela Mabić
Prethodno priopćenje
 
SUSTAVI ZNANJA U POTPORI UPRAVLJANJU KVALITETOM SOFTVERSKOG PROIZVODA (str.284-292) hrvatskipdf 2 MB
KNOWLEDGE-BASED SYSTEM SUPPORTING SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT (str.284-292)  
Vanja Bevanda, Giorgio Sinković
Prethodno priopćenje
 
NEKA GLEDIŠTA (NE)USPJEŠNOSTI DJELOVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE U SLOVENIJI (str.293-303)  
SOME ASPECTS OF (UN) SUCESSFULNESS OF FUNCIONING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF LOCAL SELF GOVERMENT IN SLOVENIA (str.293-303) engleskipdf 621 KB
Vilma Alina Bezenšek
Pregledni rad
 
UPOTREBA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (ICT) U OBRAZOVANJU DJECE S POSEBNIM POTREBAMA (str.304-313) hrvatskipdf 2 MB
THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN EDUCATING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (str.304-313)  
Marta Čop, Velimir Topolovec
Pregledni rad
 
PROCESI PLANIRANJA I PRAĆENJA EMITIRANJA TV EMISIJA (str.314-317) hrvatskidoc 598 KB
THE PROCESS OF PLANNING AND MONITORING TV BROADCASTING (str.314-317)  
Davor Mezulić, Mile Pavlić, Damir Šimunović
Stručni rad
 
Prof. dr. Patrick Rossler (str.318-318) njemačkipdf 694 KB
Životopis  
Centre for the Study of Communication and Culture (str.319-320) engleskipdf 580 KB
Ostalo  
Recenzija: Vitomir Grbavac, Jacinta Grbavac: KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI (str.321-322) hrvatskipdf 260 KB
Juraj Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Recenzija: FORSCHUNGSBERICHT 2008/2009, IZVJEŠĆE O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA 2008/2009., Hamburg, Hans-Bredow-Institut fur Medienforschung an der Universitat Hamburg (str.322-324) hrvatskipdf 2 MB
Mario Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poziv na skup "DIT 2010" (str.325-327) hrvatskipdf 469 KB
Call for Papers "DIT 2010" (str.328-330) engleskipdf 432 KB
Vijest  
Vijesti (str.331-339) hrvatskipdf 7 MB
Vijest  
Kazalo autora (str.340-340) hrvatskipdf 199 KB
Authors index (str.340-340) engleskipdf 199 KB
Kazalo  
Sadržaj hrvatskipdf 637 KB
Content engleskipdf 274 KB
Kazalo  
Posjeta: 36.677 *