hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipanj 2010.

Objavljen na Hrčku: 8. 6. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Novija dostignuća tehnologije simuliranog pokretnog ležaja. I. Dio. (str.283-294) hrvatskipdf 643 KB
Recent Achievements in Simulated Moving Bed (SMB) Technology. Part I. (str.283-294)  
V. Šunjić, D. Franić, D. Kontrec, M. Roje
Pregledni rad
 
Fanska nomenklatura II dio:
Promjena stupnja hidrogenacije i supstitucije derivata osnovnih fanskih hidrida
(str.295-310)
hrvatskipdf 497 KB
Phane Nomenclature. Part II:
Modification of the Degree of Hydrogenation and Substitution Derivatives of Phane Parent Hydrides
(str.295-310)
 
K. Mlinarić-Majerski, T. Šumanovac Ramljak
Stručni rad
 
Mišljenja i komentari:
Temelji kemije
(str.311-311)
hrvatskipdf 62 KB
N. Raos
Ostalo
 
Iz naših knjižnica
Danko Škare (ur.)
Vrijedna donacija knjiga SABRE-Zagreb darovana Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
(str.312-317)
hrvatskipdf 984 KB
A. Valenta
Ostalo
 
Industrijsko-gospodarski pregled (str.317-320) hrvatskipdf 85 KB
Hedviga Kveder (ur.), Marija Biserka Jerman (ur.)
Ostalo
 
Tehnološke zabilješke (str.321-322) hrvatskipdf 73 KB
Marija Biserka Jerman (ur.)
Ostalo
 
Zaštita okoliša (str.322-324) hrvatskipdf 357 KB
Vjeročka Vojvodić (ur.)
Ostalo
 
Osvrti:
29. ACHEMA, Frankfurt, 11.-15. svibnja 2009.
(str.324-327)
hrvatskipdf 2 MB
Elvira Vidović
Ostalo
 
Kalendar - kongresi, simpoziji, izložbe (str.328-335) hrvatskipdf 88 KB
Miljenko Dumić (ur.)
Ostalo
 
Pregled tehničke literature (str.337-342) hrvatskipdf 99 KB
Marija Biserka Jerman (ur.)
Ostalo
 
Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari:
Kloracetofenon
(str.A1097-A1099)
hrvatskipdf 77 KB
Branko Uhlik (ur.)
Ostalo
 
Oglas
Pliva
hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Posjeta: 6.699 *