hrcak mascot   Srce   HID

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana,No. 10
Datum izdavanja: lipnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 8. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Prilog demografiji opatijske židovske zajednice (str.7-30) hrvatskipdf 583 KB
A Tribute to the Demography of the Jewish Community in Opatija (str.7-30)  
Contributo alla demografia della Comunità ebraica di Abbazia (str.7-30)  
Sanja Simper
Izvorni znanstveni članak
 
Were the Paštrović Family from Vodnjan Montenegrin Catholics? A Tribute to the Demographic History of the Southern Part of the Istrian Peninsular (str.31-31)  
Jesu li vodnjanski Paštrovići Crnogorci katolici? Prilog poznavanju demografske povijesti na jugu istarskog poluotoka (str.31-43) hrvatskipdf 311 KB
Alojz Štoković
Izvorni znanstveni članak
 
Srednja Europa kao mjesto prožimanja književnosti i povijesti (str.45-57) hrvatskipdf 329 KB
Central Europe as a Place where Literature and History Intertwine (str.45-57)  
Vjekoslava Jurdana
Prethodno priopćenje
 
Prilog biografiji Miklósa Vásárhelyija (Rijeka, 1917. – Budimpešta, 2001.) (str.59-69) hrvatskipdf 483 KB
A Tribute to the Biography of Miklós Vásárhelyi (Rijeka, 1917 – Budapest, 2001) (str.59-69)  
Supplemento alla biografia di Miklós Vásárhelyi (Fiume, 1917 – Budapest, 2001) (str.59-69)  
Miklós Vásárhelyi életrajzának az adaléka (Fiume, 1917 – Budapest, 2001) (str.59-69)  
Nina Spicijarić
Prethodno priopćenje
 
Riječka crkva i aneksija grada Italiji 1924. godine (str.71-87) hrvatskipdf 344 KB
The Church in Rijeka and the Annexation to Italy in 1924 (str.71-87)  
Riassunto (str.71-87)  
Marko Medved
Prethodno priopćenje
 
Pregled izvještaja pulskog dnevnika Corriere Istriano (listopad - prosinac 1943.) o stradalima u istarskim fojbama i boksitnim jamama nakon kapitulacije Italije 8. rujna 1943. godine (str.89-107) hrvatskipdf 377 KB
A Survey of Newspaper Reports Published October-December 1943 in Corriere Istriano, Pula Daily Paper, on the Victims in the Istrian Karst Foibas and Bauxite Pits Following the Italian Capitulation on 8 September 1943 (str.89-107)  
Milan Radošević
Prethodno priopćenje
 
"Gdo knjige počtuje da je knjigami počtovan". Uvodna riječ (str.111-120) hrvatskipdf 306 KB
"Gdo knjige počtuje, da je knjigami počtovan" (Let Them who have Respect for the Books be Respected by the Books) (str.111-120)  
"Colui che rispetta i libri, dai libri sia rispettato" (str.111-120)  
"Aki a könyvet megbecsüli, legyen a könyv által megbecsült" Bevezető (str.111-120)  
Petar Strčić
Pregledni rad
 
Znanstvena djelatnost mr. sc. Darka Dekovića (str.121-131) hrvatskipdf 277 KB
The Scientific Activity of M.Sc. Darko Deković (str.121-131)  
L`attività scientifica del mr. sc. Darko Deković (str.121-131)  
Mr. sc. Darko Deković tudományos tevékenysége (str.121-131)  
Sanja Holjevac
Pregledni rad
 
Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića (str.133-140) hrvatskipdf 308 KB
The Glagolitic Script in the Work of M.Sc. Darko Deković (str.133-140)  
Il glagolitico nell’opera del mr. sc. Darko Deković (str.133-140)  
Glagolita írás mr. sc. Darko Deković műveiben (str.133-140)  
Mirjana Crnić
Pregledni rad
 
Kulturno i znanstveno-organizacijsko djelovanje mr. sc. Darka Dekovića (str.141-150) hrvatskipdf 305 KB
The Cultural, Scientific and Organisational Activity of M.Sc. Darko Deković (str.141-150)  
L`attività culturale e scientifico-organizzativa del mr. sc. Darko Deković (str.141-150)  
Mr. sc. Darko Deković kulturális és tudományos-szervezői tevékenysége (str.141-150)  
Maja Polić
Pregledni rad
 
Prilog za bibliografiju Darka Dekovića (str.151-164) hrvatskipdf 321 KB
A Tribute to the Bibliography of Darko Deković (str.151-164)  
Il contributo per la bibliografia di Darko Deković (str.151-164)  
Melléklet Darko Deković bibliográfiájához (str.151-164)  
Hana Lencović Milošević
Stručni rad
 
Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, HAZU, Zagreb, 2008. (str.167-168) hrvatskipdf 203 KB
Ozren Kosanović
Recenzija, Prikaz
 
Hrvoje Salopek, Ogulinsko-modruški rodovi. Podrijetlo, razvoj, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva ogulinskog kraja. Zagreb, 2007. (str.169-175) hrvatskipdf 222 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
Riječ-dvije o knjizi "Plovanska crikva svetoga Apolinara" (Perica Dujmović – Tomislav Galović, Plovanska crikva svetoga Apolinara. 150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima 1857–2007., Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. Dubašnica – Općina Malinska-Dubašnica, 2008, 159 str.) (str.176-178) hrvatskipdf 207 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije, Pićan – Gračišće – Pazin, 23. – 24. listopada 2008. (str.179-186) hrvatskipdf 225 KB
Gordan Grzunov
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Zagreb, 2007, str. 218. (str.187-191) hrvatskipdf 193 KB
Maja Polić
Recenzija, Prikaz
 
F. Amodeo, M. J. Cereghino, Trieste e il confine orientale tra guerra e dopoguerra, vol. I, 1941-1945, Trst, 2008. (str.192-198) hrvatskipdf 231 KB
Nina Spicijarić
Recenzija, Prikaz
 
Slavko Komar, Sušački dani 1941., Rijeka 2008., II. izdanje, 293. (str.199-203) hrvatskipdf 193 KB
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz
 
Svečana akademija Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999. – 2007.) (str.204-207) hrvatskipdf 209 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz
 
Dvije nove knjige o liburnijskoj književnosti (Jasna Gržinić: Zoran Kompanjet – smijeh kao književna (o)poruka, Adamić – Katedra Čakavskog sabora Opatija, Rijeka – Opatija, 2008. Marinko Lazzarich: Riječki akvarel – prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2008.) (str.208-212) hrvatskipdf 245 KB
Vjekoslava Jurdana
Recenzija, Prikaz
 
34. znanstveni skup Pazinski memorijal (str.213-216) hrvatskipdf 213 KB
Sanja Androić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 18.090 *