hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 18 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 1985.

Objavljen na Hrčku: 10. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 386 KB
Ostalo  
»Dalmatinska dinastija« i propast Zapadnog Rimskog Carstva (str.5-22) hrvatskipdf 3 MB
Die »Dalmatinische Dynastie« und der Zerfall des Weströmischen Reiches (Zusammenfassung) (str.22-22)  
Mladen Nikolanci
Izvorni znanstveni članak
 
O Tomislavu i njegovom vremenu (str.23-55) hrvatskipdf 5 MB
Über Tomislav und seine Zeit (Zusammenfassung) (str.55-55)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Dva kamena natpisa manastira Krke (str.57-67) hrvatskipdf 2 MB
Due scritte lapidali del monasterio sulla Krka (Riassunto) (str.67-67)  
Milenko Pekić
Izvorni znanstveni članak
 
Gajeva klasifikacija južnoslavenskih jezika i naroda u vrijeme nastanka u vrijeme nastanka »Kratke osnove Horvatsko-slavenskog pravopisanja« iz 1830. godine (str.69-106) hrvatskipdf 6 MB
Die Klassifizierung der südslawischen Sprachen und Völker von Ljudevit Gaj zum Zeitpunkt des Entstehens des Buches »Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja - Kurzer Entwurf einer kroatisch-slavischen Ortographie« aus dem Jahr 1830 (Zusammenfassung) (str.105-106)  
Nikša Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko gospodarskih pokušaja u sjevernoj Dalmaciji krajem 19. stoljeća (str.107-114) hrvatskipdf 1 MB
Alcuni tentativi di sviluppo economico nella Dalmazia settentrionale alla fine del XIX. secolo (Riassunto) (str.114-114)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Anschluss Austrije 1938. godine prema dokumentima njemačkog ministarstva vanjskih poslova (str.115-166) hrvatskipdf 7 MB
Der Anschluss nach den Akten zur deutschen auswärtigen Politik (Zusammenfassung) (str.164-166)  
Livia Kardum
Pregledni rad
 
Prilozi za političku biografiju don Frana Bulića (1914–1934) (str.167-214) hrvatskipdf 7 MB
Beiträge zu einer politischen Biographie des don Frane Bulić (1914–1934) (Zusammenfassung) (str.213-214)  
Ljubo Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Jugoslavenski sudionici Oktobarske revolucije u borbi proiv fašizma (1936-1936) (str.215-248) hrvatskipdf 5 MB
Югославские участники Октябрьской революции в борьбе против фащизма)1036-1945) (Резюме) (str.246-258)  
Ivan Očak
Pregledni rad
 
Servi i famuli – primjer isključivanja i marginalizacije u našim komunalnim društvima (str.249-255) hrvatskipdf 1 MB
Der Prozess der Isolierung und das Abschieben in die Randgruppen am Beispiel der Servi und Famuli in unseren kommunalen Gemeinschaften (Zusammenfassung) (str.254-255)  
Neven Budak
Pregledni rad
 
O nekim problemima predratne jugoslavenske sociologije. (U povodu knjige, Milovan Mitrović, Jugoslavenska predratna sociologija – Istraživačko-izdavački centar SSO Srbje, Beograd 1982., str. 277) (str.257-270) hrvatskipdf 2 MB
Beitrag zur Erforschung der soziologischen Auffassungen der Ideologen der kroatischen republikanischen Bauerpartei (anlässlich des Buches von M. Mitrović, Predratna jugoslavenska sociologija – Die jugoslawische Soziologie vor dem Krieg – Beograd 1982.) (Zusammenfassung) (str.270-270)  
Branka Boban
Prethodno priopćenje
 
Ekumena historičara. O 16. Međunarodnom kongresu historijskih znanosti, Stuttgart 25. VIII. - 1. IX. 1985. (str.271-290) hrvatskipdf 3 MB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni kulturno-povijesni simpozij »Mogersdorf 1985« (str.291-292) hrvatskipdf 370 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Naši iseljenici – divni ljudi. U povodu knjige I. Očak »Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu (između dva rata)« (str.293-299) hrvatskipdf 1 MB
France Klopčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Babić, Prostor između Trogira i Splita. Kulturno-povijesna studija. Izd. Muzeja grada Trogira. 1984. (str.300-304) hrvatskipdf 906 KB
Danica Bužić-Božančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Đurić, Sumrak Vizantije. (Vreme Jovana VIII. Paleologa 1329–1448), Beograd 1984, 486 (str.304-307) hrvatskipdf 707 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ränki György, Prostori djelatnosti, tokovi nužnosti. (Morgásterek, kenyszerpályak.), Zbornik, Budapest 1983, 451 (str.307-310) hrvatskipdf 692 KB
Klara Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povaljska listina i Povaljski prag. »Brač u srednjem vijeku«, Povlja 1984. (str.310-312) hrvatskipdf 595 KB
Mirjana Strčić, Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi za povijest Rijeke i opatijskog područja, Savjetovanje, » Dometi« 1-2-3 i »Prilozi«, Rijeka 1985. (str.313-315) hrvatskipdf 613 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Cartulary of the Benedictine Abbey of St. Petar of Gumay (Croatia) 1080–1187, Bristol 1984. (str.315-318) hrvatskipdf 735 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Monumenta historica Ragusina Vol. II. – Spisi dubrovačke kancelarije. Knj. II. – Zapisi notara Tomasina de Savere 1282-1284., Prepisao i uredio Josip Lučić, Zagreb 1984, str. 431 (str.318-321) hrvatskipdf 729 KB
Branka Taradžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vukašin Karanović, Treći diverzantski odred, Izdavač: Skupština i društveno-politička organizacija općine Ivanić Grad, Kutina 1985, 603 str. (str.321-325) hrvatskipdf 884 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mato Kapović, Radnički pokret u Dubrovniku 1874–1941. Izdavač: Historijski arhiv Dubrovnik 1985. (str. 446). (str.325-328) hrvatskipdf 749 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fra Marijan Bogdanović, Ljetopis kreševskog samostana (1765–1817), Sarajevo 1984, str. 336 + ilustracije (str.329-329) hrvatskipdf 327 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Olga Zirojević, Crkve i manastiri na području Pečke patrijaršije do 1683., Istorijski institut u Beogradu i IRO »Narodna knjiga«, Beograd 1984. (str. 307) (str.330-331) hrvatskipdf 443 KB
Ivica Prlender
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski fondovi i zbirke u SFR Jugoslaviji i SR Hrvatska. Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, 951 (str.332-333) hrvatskipdf 438 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb. Školska knjiga, 1984 – 274 str. s ilustracijama (str.333-334) hrvatskipdf 360 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zagreb 1941—1945. Zbornik sjećanja I–IV. Izdavači: Gradska konferencija SSRNH Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Školska knjiga (str.335-339) hrvatskipdf 861 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Spomenica prof. dru Olegu Mandiću, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, XXXI, 3-4, 1981. (str.339-342) hrvatskipdf 742 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gradišćanski Hrvati 1533–1983. Zbornik radova., Izdavači: Društvo za suradnju s gradišćanskim Hrvatima i Centar za istraživanje migracija i narodnosti, Zagreb, 1985, 298 str. (str.342-346) hrvatskipdf 879 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda JAZU u Zadru 29–30, Zadar, 1983. (str.346-348) hrvatskipdf 576 KB
Vesna Đurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku. Sv. XXI, Dubrovnik 1983, str. 298 (str.349-352) hrvatskipdf 743 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 24, 1984, str. 166 (str.352-354) hrvatskipdf 569 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krčki zbornik. Sv. 12, PI 5, Krk 1983, str. 184 (str.355-357) hrvatskipdf 590 KB
Zlatko Stublić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje. Sv. 20, 1983., str. 412; 21, 1984, str. 562, Slavonski Brod. (str.357-362) hrvatskipdf 997 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravski zbornik 1980, ’81, ’82, ’83. Koprivnica 1980–1983. (str.362-363) hrvatskipdf 420 KB
Darko Šantek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas III–IV, München 1979–1981. (str.365-368) hrvatskipdf 729 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ponovo izlazi zbornik »Vrela i prinosi« (str.368-371) hrvatskipdf 722 KB
Damir Zorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O bibliografiji u »Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku«. (str.371-372) hrvatskipdf 346 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hugh Seton-Watson (1916–1984) (str.373-379) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Gross
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Umjesto odgovora Štefaniji Popović, »Povodom napisa Mladena Švaba: „Uz drugo izdanje knjige Mirjane Gross, Historijska znanost“« (str.380-382) hrvatskipdf 617 KB
Mladen Švab
Ostalo
 
Popis izdanja Instituta – Odjela za hrvatsku povijest (str.383-384) hrvatskipdf 345 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.385-385) hrvatskipdf 255 KB
Kazalo  
Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci. Sv. V, 1984, 290 stranica + ilustracije (str.3645-365) hrvatskipdf 437 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 37.726 *